Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Hankinnat

Julkiset hankinnat ja tarjouspyynnöt

Siilinjärven kunta toteuttaa hankintansa kuntastrategian arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Hankintoja ohjaavat menettelytapaohje, ja sen liitteenä olevat hankintaohje ja kynnysarvot alittavissa hankinnoissa pienhankintaohje.

Julkisia hankintoja sääntelee hankintalainsäädäntö, joka perustuu Euroopan Unionin hankintadirektiiveihin. Niiden tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä.

Siilinjärven kunnan hankintatoiminnasta tiedottaa ja antaa ohjeita hankintatyöryhmä. Yhteyshenkilönä käytännön hankinta-asioissa on hankintatyöryhmän puheenjohtaja Pekka Kauhanen.

Palvelutuotantoon liittyvistä hankinnoista vastaavat palvelualueet ja niiden yksiköt. Palvelualuejohtajat vastaavat palvelualueensa toiminnasta.

Siilinjärven kunta on Sansia Oy:n (ent. IS-Hankinta Oy) osakas ja käyttää sen palveluita ja yhteishankintasopimuksia. Kunta voi käyttää myös muita yhteishankintayksiköitä.  Sansia Oy hoitaa sovitut hankintalain kynnysarvot ylittävät kilpailutukset ja näiden hankintojen sopimuksenhallinnan. Lisäksi Sansia Oy kouluttaa hankinta-asioissa osakkaita ja tarjoaa koulutusta ja neuvontaa myös yrittäjille hankinta-asiamiespalvelun kautta.

Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan Hilma –palvelussa hankinnan arvon mukaisesti. Hankintailmoituksissa kerrotaan, mistä tarjouspyynnöt löytyvät.

Sansia Oy:n tekemien hankintojen tarjouspyynnöt löytyvät Tarjouspalvelu.fi –palvelusta.

Lisätietoa julkisista hankinnoista on myös hankinnat.fi sivustolla.

Hankintasuunnitelmat

Siilinjärven kunnan hankintojen palvelualuekohtaiset hankintasuunnitelmat perustuvat vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien 2020-21 investointiosan hankeluetteloon

Yhteystiedot
Hankintatoiminnan yhteyshenkilö:

Kehitysjohtaja
Pekka Kauhanen
044 740 1102
pekka.kauhanen@siilinjarvi.fi