Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Aumausilmoitus

Nitraattiasetuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lannan sekä eräiden muiden lannoitteiden käytöstä, varastoinnista ja käsittelystä sekä eläintuotannosta aiheutuvia päästöjä pintavesiin, pohjavesiin, maaperään ja ilmaan. Tiloilla, joilla kertyy lantaa eläinten pidosta, tulee pääsääntöisesti olla lantala, joka on mitoitettu 12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle. Jos tilalla kertyy kuivalantaa enintään 25 m³ vuodessa, voidaan lanta varastoida esimerkiksi tiiviillä siirtolavalla, joka on katoksessa tai suojattu peitteellä.

Kuivalantaa voidaan poikkeustilanteessa työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa varastoida aumassa pellolla. Lannan aumavarastoinnista tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on sallittua huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Lantaa ei saa kuitenkaan levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu levittää pellolle kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi eli kun pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa. Lannan levittämisestä poikkeustilanteissa on ilmoitettava lokakuun loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisen asiointipalvelun kautta.

Maatalouden ympäristönsuojelusta ja lannan varastoinnista on ohjeita muun muassa ympäristöministeriön Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeessa. Lantalan mitoituksen ohjetilavuudet ovat nitraattiasetuksen liitetaulukossa.

Yhteystiedot

Sähköinen asiointipalvelu tai

ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi