Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Strategia ja säännöt

Kuntastrategia

Kunnanvaltuuston kesäkuussa 2022 hyväksymä Siilinjärven kuntastrategia sisältää kunnan toiminta-ajatuksen, toiminnan arvot, vision 2022-2025, kolme valittua strategista suuntaa (painopistealuetta) ja edellä mainituille kullekin asetetut strategiset päämäärät.

Toiminta-ajatus: Olemme olemassa kuntalaisia varten, hyvinvointia ja elinvoimaa kehittäen.

Arvot: Vastuullisuus, Avoimuus, Yhteisöllisyys

Visio 2025: Suomen sykkivin kasvukunta, ihmisen kokoiselle elämälle.

Strategiset suunnat / painopistealueet: Ketterä kehittäjä, hyvinvoiva arki ja elinvoimainen ympäristö

Säännöt

Valtuuston hyväksymät johtosäännöt määräävät viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto siirtää johtosäännöillä päätösvaltaansa muille kunnan toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Samalla valtuusto voi antaa viranomaiselle oikeuden siirtää eli delegoida sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Toimivallan edelleen siirtämisestä on määräykset aina johtosäännöissä. Kuntalain mukainen kunnan hallintosääntö sisältää määräykset seuraavista osa-alueista:

  • hallinnon järjestäminen (johtaminen, organisaatio, toimivalta ja asiakirjahallinnon järjestäminen)
  • talous ja valvonta (taloudenhoito, ulkoinen valvonta sekä sisäinen valvonta ja riskienhallinta)
  • valtuusto (toiminta, kokoukset, enemmistövaali ja suhteellinen vaali, valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus)
  • päätöksenteko- ja hallintomenettely (kokousmenettely, aloitteita koskevat määräykset, asiakirjojen allekirjoittaminen, tiedoksiannon vastaanottaminen sekä luottamushenkilöiden taloudellisten

Yhteistoiminta-alueiden johtosääntöjä noudatetaan ensisijaisina niissä tapauksissa, jos vastuukunnan johtosäännöt ovat ristiriidassa niiden kanssa.

Hallintosääntö 31.12.2023 saakka

Hallintosääntö 1.1.2024 alkaen

Maaseutulautakunnan johtosääntö

Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet

Konserniohje