Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiskasvatuksen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki  

Varhaiskasvatuslaki uudistui 1.8.2022 ja samalla otettiin käyttöön päivitetty valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Siilinjärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin vastaamaan uutta lakia ja valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Päivityksessä uudistettiin erityisesti kirjauksia lapselle annettavasta tuesta. Varhaiskasvatuslain ja uusien suunnitelmien mukaan varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea.

Mikäli yleinen tuki, jota jokainen lapsi varhaiskasvatuksen arjessa saa, ei riitä, henkilökunta keskustelee huoltajien kanssa mahdollisesta tuen lisäämisestä tehostettuun tai erityiseen tukeen, tukitoimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta.

Tehostetusta ja erityisestä tuesta lapsiryhmän varhaiskasvatuksen opettaja valmistelee huoltajien ja kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa esityksen, joka viedään kunkin yksikön Kehityksen ja opetuksen tuen tiimiin (KOTT). Tähän tiimiin ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, päiväkodin johtaja ja huoltajat. Arvioinnissa huomioidaan monialaisten yhteistyötahojen näkemykset ja mahdolliset lausunnot.

Kutsu huoltajien kuulemiseen annetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen KOTT – ryhmän kokoontumista.

Tehostettu tuki on yksilöllisempää ja muodostuu säännöllisistä ja samanaikaisesti toteutettavista useista tuen muodoista. Tehostetun tuen antamisesta varhaiskasvatusjohtaja tekee kasvun ja oppimisen tuen ryhmän esityksestä hallintopäätöksen, joka lähetetään huoltajille.

Erityistä tukea voidaan antaa vammasta, sairaudesta, kehityksen viivästymisestä tai muusta, merkittävästi toimintakykyä lapsen oppimisen ja kehityksen tuen tarpeesta johtuen. Erityinen tuki muodostuu useista tuen muodoista ja tukipalveluista ja on jatkuvaa ja kokoaikaista. Erityisen tuen antamisesta varhaiskasvatusjohtaja tekee kasvun ja oppimisen tuen ryhmän esityksestä hallintopäätöksen, joka lähetetään huoltajille.

Tuen toimenpiteet ja toteuttaminen kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelmaa tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Lisätietoa voi kysyä oman ryhmän opettajalta tai kiertäviltä erityisopettajilta.

Varhaiserityiskasvatus Siilinjärvellä

Siilinjärven varhaiserityiskasvatusryhmät sijaitsevat Vuorelan päiväkodissa ja Päiväkoti Pilvilinnassa Harjamäellä. Lisäksi Siilinjärvellä on neljä kiertävää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Eeva-Liisa Järveläinen 044 740 1681 eeva-liisa.jarvelainen@siilinjarvi.fi
kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Maritta Huuskonen 044 740 1682 maritta.huuskonen@siilinjarvi.fi
kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Minna Karppinen 044 740 1760 minna.karppinen@siilinjarvi.fi
kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Anne Bruun 0447401965 anne.bruun@siilinjarvi.fi