Takaisin etusivulle

Varhaiserityiskasvatus

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille.

Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista.

Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö lapsen, huoltajan, lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää.

Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen edun vaatiessa tukea voidaan järjestää myös osittain tai kokonaan erityisryhmässä.

Lapsi voi saada tukea myös muiden lapsia ja perheitä koskevien palvelujen kautta, kuten lastenneuvolasta, hyvinvointineuvolasta tai vammaispalveluista.

Varhaiserityiskasvatus Siilinjärvellä

Siilinjärven varhaiserityiskasvatusryhmät sijaitsevat Vuorelan päiväkodissa ja Päiväkoti Pilvilinnassa Harjamäellä. Lisäksi Siilinjärvellä on kolme kiertävää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

Yhteystiedot

Päiväkoti Pilvilinna Isoharjantie 3, 71870 Harjamäki Vintiöt-ryhmä
044 740 1749
Vekarat-ryhmä
044 740 1748
Vuorelan päiväkoti Rinnepolku 1, 70910 Vuorela Västäräkit-ryhmä
044 740 1780
Kiertävät varhaiskasvatuksen erityisopettajat:
Eeva Liisa Järveläinen Leppäkaarteen päiväkoti (alle 6v.),
Päiväkoti Pikkusiili,
Päivärinteen päiväkoti,
Toivalan päiväkoti (alle 6v.) ja
Vuorelan päiväkoti (alle 6v.),
044 740 1681
Minna Karppinen Avoin päiväkoti/Muksumökki,
Harjamäen päiväkoti,
Perhepäivähoito,
Päiväkoti Pilvilinna (alle 6v.) ja
Yksityinen varhaiskasvatus
044 740 1760
Seija Väätäinen Haaparinteen päiväkoti,
Kehvon päiväkoti,
Leppäkaarteen päiväkoti (esiopetus),
Pöljän päiväkoti,
Pilvilinnan päiväkoti (esiopetus),
Simonsalon päiväkoti,
Toivalan päiväkoti (esiopetus) ja
Vuorelan päiväkoti (esiopetus)
044 740 1682