Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kotoutuminen

Kotoutuminen tarkoittaa maahanmuuttajan sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja uusien tietojen, taitojen ja toimintatapojen omaksumista. Kotoutumisprosessi on yksilöllinen ja sopeutuminen vaatii maahanmuuttajilta eri määrän aikaa ja tukipalveluita eli kotouttamistoimia.

Kotouttamista ohjaa laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Lain mukaan maahanmuuttajalla on oikeus saada ohjausta ja neuvontaa, alkukartoitus sekä kartoituksen perusteella mahdollisesti laadittava henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma. Lain mukaan myös jokaisen kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.​

Kotouttamisasioista koko Suomen tasolla vastaa työ- ja​ elinkeinoministeriö​ ja paikallistasolla kunnilla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta. Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttaminen.fi sivustolta löytyy paljon tietoa kotouttamisen toimijoille.

Kun muutat Suomeen

voit hakea työ- ja elinkeinotoimistosta eli TE-toimistosta palveluita, jotka auttavat sinua kotoutumaan ja työllistymään. Alkukartoitusta voit pyytää TE-toimistosta tai kunnalta. Kartoitus selvittää tilanteesi ja tarpeesi erilaisille palveluille. Kotoutumissuunnitelma tehdään yhdessä TE-toimiston tai kunnan viranomaisen kanssa. Siinä sovitaan palveluista, joita tarvitset kotoutumisen ja työllistymisen tueksi.  Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia mm. osallistumisesta kotoutumiskoulutukseen, suomen tai ruotsin kielen koulutukseen, muuhun koulutukseen, työelämävalmiuksia edistävään valmennukseen tai työkokeiluun.

Kotoutumiskoulutus on tärkeä osa kotoutumistasi. Kotoutumiskoulutuksessa voit opiskella suomen tai ruotsin kieltä, tarvittaessa saat myös luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Kotoutumiskoulutus tarjoaa sinulle työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä edistäviä valmiuksia. Saadaksesi työttömyysetuutta sinun on osallistuttava alkukartoitukseen ja opiskeltava kotoutumiskoulutuksessa. Velvollisuus osallistua koulutukseen koskee sekä työvoimakoulutusta että työttömyysetuudella tuettua omaehtoista koulutusta. Kotoutumiskoulutus tarjoaa myös yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja muita Suomeen kotoutumista edistäviä valmiuksia. Lisätietoja kotoutumiskursseista saat TE-toimistosta. Asiointi TE-toimiston kanssa tapahtuu verkon kautta, puhelimitse tai sovitusti ajanvarauksella.

Yhteystiedot

Siilinjärven työ- ja elinkeinotoimisto
Käyntiosoite: Toritie 12, 71800 SIILINJÄRVI
Aukioloajat: ma-ke ja pe 9-12 ja 13-16, torstaisin suljettu
0295 025 500 (klo 9-16.15)
S-posti: kirjaamo.pohjois-savo(at)te-toimisto.fi
http://toimistot.te-palvelut.fi/siilinjarvi

Yhteydenottopyynnön TE-toimistoon voi jättää Oma asiointi-palvelussa: http://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-savo/asioi-meilla

Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu 0295 025 500
Venäjänkielinen puhelinpalvelu 0295 020 715

Puhelinpalvelusta saat apua kaikissa TE-palveluissa asiointiin ja työllistymiseen liittyvissä asioissa ja verkkopalvelujen käytössä sekä tarvittaessa jatko-ohjauksen muihin sinulle sopiviin palveluihin.

Lisätietoa työnteko-oikeudesta saa TE-toimistosta ja esim. Maahanmuuttoviraston sivuilta: https://migri.fi/hakijan-tyonteko-oikeus

Workinfinland.fi -verkkosivuilla on monipuolista tietoa suomalaisesta työelämästä, avoimista työpaikoista ja yrittäjyydestä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tuottanut Perustietoa Suomesta-oppaan, jossa on tietoa asumisesta ja työnteosta Suomessa, viranomaisten yhteystietoja ja perustietoa kulttuurista ja yhteiskunnasta. Opas on julkaistu useilla eri kielillä: http://tem.fi/perustietoa-suomesta

TE-palvelujen -sivuilta löytyy usealla eri kielellä video ja esite kotoutuja-asiakkaalle: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/kotoutumispalvelut/tietoa_maahanmuuttajalle/index.html