Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

KierRe – hanke

KierRe oli Pohjois-Savossa toimiva kiertotalouden ja resurssiviisauden hanke, jonka tavoitteena oli kehittää kuntien resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja. Resurssiviisaudella tarkoitetaan luonnonvarojen, energian, raaka-aineiden ja palveluiden järkevää käyttöä.

Päivitetyn strategiansa mukaisesti terveelliseen elinympäristöön ja sitä myötä myös kestävään kehitykseen panostava Siilinjärven kunta liittyi KierRe-hankkeeseen syksyllä 2018. Hankkeen päätoteuttajana toimi Navitas Kehitys Oy. Siilinjärven kunnan strategiassa vastuullisuus on määritetty yhdeksi kunnan neljästä arvosta, jotka ohjaavat päätöksentekoa ja toimia. Vastuullisuus koostuu luotettavasta valmistelusta ja vastuullisesta päätöksenteosta, kestävästä kehityksestä ja siitä, että Siilinjärvi on sitoutunut yhteistyökumppani.

Hankkeessa Siilinjärven kuntaan laadittiin resurssiviisausohjelma. Ohjelmassa keskityttiin viiteen teemaan: energiantuotanto ja -kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalivirrat, ruuan tuotanto ja kulutus sekä vedenkäyttö ja luonnonvedet. Hankkeessa tehtiin lisäksi selvitykset kasvihuonekaasupäästöjen nykytilasta sekä uusiutuvien liikennepolttoaineiden potentiaalista ja käyttömahdollisuuksista Siilinjärvellä. Ohjelma, hankkeen loppuraportti sekä selvitykset löytyvät alla olevista linkeistä.

Uusiutuvien liikennepolttoaineiden potentiaali ja käyttömahdollisuudet
Siilinjärven resurssiviisausohjelma 04022020
Siilinjärven CO2-raportti
KierRe-hankkeen loppujulkaisu