Takaisin etusivulle

Maatalouden tuet

Viljelijätuet

Suomen maa- ja puutarhatalouden viljelijätukijärjestelmän perusta muodostuu EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisista tukimuodoista. Näistä tuista tärkeimmät ovat EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet sekä EU-osarahoitteiset tuet. Maatalouspolitiikan tukimuotoja täydennetään kansallisilla tuilla.

Tuet ohjeineen löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

Investointituet

Investointitukien tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittäminen. Tukien avulla edistetään maataloustuotannon tehokkuutta ja laatua kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Tuettu investointi voi käsittää rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamista, laajentamista, peruskorjaamista tai hankkimista, eräitä kone- ja laitehankintoja sekä salaojitusta.

Lisätietoa löydät Ruokaviraston sivulta.

⇒Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan tukea voi hakea jatkuvasti.

Rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä ei saa aloittaa eikä muuta sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) saa allekirjoittaa ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut hakemuksesta tukipäätöksen

Nuoren viljelijän aloitustuki

Hae nuoren viljelijän aloitustukena myönnetyn korkotukilainan nostolupaa tuen myöntäneestä ELY-keskuksesta.

Lisätietoa löydät Ruokaviraston sivuilta.

Maaseutuyrittäjä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena on työtilaisuuksien ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen.

Yritystukea haetaan ELY-keskuksesta tai paikallisesta toimintaryhmästä.

Ota myös yhteyttä oman kuntasi elinkeinoviranomaiseen.

Luopumistuki

Luopumistuen tavoitteena on maatilojen rakenteen kehittäminen edistämällä sukupolvenvaihdoksia ja luovuttamisia lisämaaksi.

Luopumistuki turvaa maatalousyrittäjän toimeentuloa ennen vanhuuseläkeikää silloin, kun yrittäjä toteuttaa sukupolvenvaihdoksen tai luovuttaa pellot lisämaaksi.

Viljelijä
Viljelijä voi saada luopumistuen luovuttamalla pellot ja tuotantorakennukset sukupolvenvaihdoksessa tilanpitoa jatkavalle. Luopuminen voi myös tapahtua myymällä tai vuokraamalla pellot lisämaaksi toiselle viljelijälle.

Etukäteispäätös
Luopumistuesta on aina ennen luopumista haettava etukäteispäätös luonnosluovutuskirjan perusteella. Etukäteispäätös on voimassa 12 kuukautta. Hakemuksen voi tehdä vuotta ennen varsinaista luopumisikää.

Hakemus
Saat lisätietoja myös Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650. Voit myös hakea Melan sivuilta hakemuslomakkeen, täyttää ja tulostaa sen.

Sydän-Savon maaseutupalvelun alueella Mela-asiamiehen tehtäviä hoitavat:

Pirkko Halttunen (Kuopio, Rautavaara, Siilinjärvi)
029 435 2668
pirkko.halttunen@mela.fi

Laura Föhr (Kaavi, Leppävirta, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto)
029 435 2628
laura.fohr@mela.fi