Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Maatalouden tuet

Viljelijätuet

Suomen maa- ja puutarhatalouden viljelijätukijärjestelmän perusta muodostuu EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisista tukimuodoista. Näistä tuista tärkeimmät ovat EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet sekä EU-osarahoitteiset tuet. Maatalouspolitiikan tukimuotoja täydennetään kansallisilla tuilla.

Tuet ohjeineen löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

Koulutusaineistot Maaseutuverkoston sivuilla.

Investointituet

Investointitukien tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittäminen. Tukien avulla edistetään maataloustuotannon tehokkuutta ja laatua kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Tuettu investointi voi käsittää rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamista, laajentamista, peruskorjaamista tai hankkimista, eräitä kone- ja laitehankintoja sekä salaojitusta.

Lisätietoa löydät Ruokaviraston sivulta.

⇒Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan tukea voi hakea jatkuvasti.

Rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä ei saa aloittaa eikä muuta sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) saa allekirjoittaa ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut hakemuksesta tukipäätöksen

Nuoren viljelijän aloitustuki

Hae nuoren viljelijän aloitustukena myönnetyn korkotukilainan nostolupaa tuen myöntäneestä ELY-keskuksesta.

Lisätietoa löydät Ruokaviraston sivuilta.

Maaseutuyrittäjä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena on työtilaisuuksien ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen. Lisätietoa löydät Maa- ja metsätalousministeriön sivulta.

Yritystukea haetaan ELY-keskuksesta tai paikallisesta toimintaryhmästä.

Ota myös yhteyttä oman kuntasi elinkeinoviranomaiseen.