Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle
Äänestyslippu laitetaan leimattuna vaaliuurnaan

Vaalit

Kesällä 2024 toimitetaan Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalit.

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.5.-4.6.2024 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 29.5.-1.6.2024 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin).

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.


Äänioikeus ja äänestäminen vaaleissa

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja

b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan, joka on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut Digi- ja väestötietovirastolle otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuvaan ilmoituskorttiin.

Etkö saanut ilmoitusta äänioikeudesta postitse?

Mikäli olet antanut suomi.fi-valtuutuksen, ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti) lähetetään sinulle sähköisesti suomi.fi-palvelun kautta. Tällöin ilmoitusta ei lähetetä erikseen postitse. Äänestyspaikan voi tarkistaa myös osoitteessa www.aanestyspaikat.fi


Lisätietoa vaaleista löydät www.vaalit.fi

Vaalien ulkomainonta

Vaalien ulkomainonnasta päättää Siilinjärven kunnanhallitus. Siilinjärven alueella on kaksi kunnan hallinnoimaa vaalimainospaikkaa (sijainti: Siilinjärven tori ja Vuorelan keskusta). Mainonnan vaalimainospaikoilla saa aloittaa 22.5.2024.  EU-vaaleja koskeva päätös on nähtävillä tästä