Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Hulevesijärjestelmän vaikutusalue

Kunta vastaa hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella (MRL 103 i). Kunta voi mää­ri­tel­lä alueita asemakaavan ulkopuolelta, jos alueella on kunnan hu­le­ve­si­jär­jes­tel­mä tai alueelta johtuu hulevettä järjestelmän alueelle.

Lain mukaan sellaiset kiinteistöt, joita kunnan hulevesijärjestelmä palvelee, kuu­lu­vat hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen.

Vaikutusalueeseen kuuluminen ei edellytä konkreettista liittymistä järjestelmään. Si­ten sellaiset kiinteistöt, joilta johdetaan hulevettä kunnan järjestelmään tai joilta voi esimerkiksi sadetilanteessa johtua hulevettä kunnan järjestelmään, kuuluvat vai­ku­tus­alu­ee­seen.

Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevat kiinteistöt voidaan mää­ri­tel­lä seuraavin perustein:

  • kiinteistöt, jotka johtavat hulevetensä tai osan hulevesistään kunnan hu­le­ve­si­jär­jes­tel­mään
  • kiinteistöt, joilta voi johtua hulevesiä kunnan hulevesijärjestelmään jois­sa­kin olo­suh­teis­sa
  • kiinteistöt, joita kunnan yleisten alueiden huleveden hallinta palvelee

Liitteissä Pohjois-Siilinjärvi ja Etelä-Siilinjärvi on esitetty Siilinjärven kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueet.