Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen, oikeudellisesti velvoittava määräys, jonka mukaan on laadittu paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeisistä tavoitteita ja sisällöistä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja huoltajan välisestä yhteistyöstä, monialaisesta yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu valtakunnallisen suunnitelman sisälle ja siinä on otettu huomioon paikalliset erityispiirteet, pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelma on muutos – ja laatuasiakirja, joka vaiheittain tukevoittaa siilinjärveläisen varhaiskasvatuksen pedagogisia rakenteita ja kehittää erilaisia toimintamalleja toimintayksiköihin.

Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelman lähtökohtana on lapsen etu ja tarpeet. Suunnitelmaan kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle toiminnalle ja henkilöstö laatii sen yhdessä huoltajan kanssa.

Siilinjärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Valloittava varhaiskasvatus Siilinjärvellä

Ympäristökasvatussuunnitelma

Siilinjärven varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma