Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Ympäristön tila

Ympäristön tilaa koskevaa tietoa saadaan muun muassa Suomen ympäristökeskuksen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tarkkailusta sekä toiminnanharjoittajien maa-aines-, ympäristö- ja/tai vesilupiin perustuvasta tarkkailusta. Vapaan käyttöoikeuden piiriin kuuluvat aineistot ovat koottu Avoimet ympäristötietojärjestelmät -palveluun, missä on tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja.

Ilmasto-opas.fi -sivustolla on tietoa ilmastomuutokset syistä ja seurauksista sekä hillintä- ja sopeutumistoimista. Hiilineutraali Pohjois-Savo -sivustolla on tietoa Pohjois-Savon ilmastotyöstä.