Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Puistot

Puistotoimi suunnittelee, rakentaa ja kunnossapitää kunnan puistoja, leikkialueita, tieviheralueita sekä maisemapeltoja ja -niittyjä.

Leikkipuistot kartalla:
Kirkonkylän leikkikentät
Toivala-Vuorelan leikkikentät

Koirapuistot kartalla:
Kirkonkylän koirapuisto
Vuorelan koirapuisto

Kuva kukkivasta kasvista

Vihersuunnittelu

Vihersuunnittelun perustana on asukaslähtöisyys. Vihersuunnitelmat pidetään nähtävillä luonnosvaiheessa ja varsinaisen suunnitelman vahvistamisen yhteydessä.

Rakentaminen

Puistotoimi rakentaa suurimman osan viherrakennuskohteista omana työnään.

Kunnossapito

Siilinjärven kunnan alueella on hoidettuja puistoja noin 42 ha ja leikkikenttiä 39 kpl. Näiden lisäksi hoidetaan kunnan omat ja Liikenneviraston kirkonkylän yhteydessä olevat tieviheralueet.

Tontinomistajan- ja haltian velvollisuutena on pitää tontin rajasta enintään 3 metrin etäisyydelle ulottuva viherkaista ja oja siistinä.
Otathan huomioon, että vieraslajien torjunta omalla tontilla kuuluu tontinomistajalle taikka -haltijalle.

Puiden kaataminen

Puiden kaatamiseen asemakaava-alueella tarvitaan rakennusvalvontaviranomaisen maisematyölupa. Samoin on yleiskaava-alueella, jos sinne on määrätty puustoa koskeva toimenpiderajoitus. (MRL 128 §)

Yksittäisten puiden kaatamisesta asemakaava-alueen tonteilta tulee ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan ja tonttien ulkopuolisilta alueilta puistotyönjohtajaan.

Yleisohje aurinkosähkön käyttöönottoa ja mahdollista puunkaatoa varten.
Nämä ohjeet on luotu yleisohjeiksi aurinkosähkön käyttöönottoa varten ja mahdollisia puunkaatoja tarkastellaan aina tapauskohtaisesti.

Anna palautetta.

Yhteystiedot

puistotyönjohtaja
Marjo Rissanen
044 740 1515

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi