Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Yleiskaavat

Voimassa olevat yleiskaavat on julkaistu Siilinjärven karttapalvelussa

Uusimpien yleiskaavojen kaava-asiakirjoihin voit  tutustua myös täällä.

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos

Voimaantulopäivä: 16.6.2022.

Linkit kaava-aineistoon:
Kaavaselostus
Vastineraportti
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Tausta-aineisto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Aloituskokouksen muistio
Luonnosvaiheen lausuntopalaverin muistio
Luontoselvitys
Etelä-Siilinjärven asukaskysely, yhteenveto
Katselmusraportti Koivupurontie 85
Pohjois-Savon moderni rak. kulttuuriympäristö, Arvottamistyöryhmän loppuraportti
Finavia lentomeluvarauma ja laskeutumisvyöhyke
Muinaisjäännösinventointi Rissalanranta
Emätilaselvitys
PIMA-kohteet

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava

Hamulan, Kumpusen ja Lehdonkylän kylä- ja maaseutualueilla rakentamista ohjaava yleiskaava. Rakennusluvan hakeminen kaavassa osoitetulle uudelle rakennuspaikalle on mahdollista, kun maanomistaja on maksanut korvauksen kaavan laatimisen kustannuksista kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.

Kaava-aineisto:
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Mitoitusperiaatteet
Rakennusoikeuslaskelma

Kehvo-Väänälänranta rantayleiskaava

Karttalehtijako, napauttamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Linkit voimassa olevaan kaava-aineistoon
Yleiskaavaselostus 28.5.2018, hyväksytty KV 18.6.2018
Kaavakartta Lehti 1
Kaavakartta Lehti_2
Kaavakartta Lehti 3
Kaavakartta Lehti 4
Kaavamerkinnät ja määräykset

Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava

Yleiskaavaan kuuluvat Kuuslahden kyläalueet sekä Juurusveden ranta-alueet ja saaristot lukuunottamatta Jynkänniemen, Jälän, lentokentän ja Yaran alueita, jotka kuuluvat muihin yleiskaavoihin.

Kaavakartta yläosa 1/2
Kaavakartta alaosa 2/2
Kaavamerkinnät ja määräykset (Tulostus A4)
Kaavaselostus

Kirkonkylän yleiskaava

Kirkonkylän yleiskaava-alueeseen kuuluvat myös Harjamäen, Kasurilan ja Leppäkaarteen alueet. Yleiskaavassa osoitetaan tulevat asumisen ja työpaikkarakentamisen alueet, sekä erilaisia kehittämis- ja suojelutavoitteita.

Kaavakartta Länsiosa
Kaavakartta Itäosa
Merkinnät ja määräykset
Kaavaselostus

Kevättömän-Pyylammen yleiskaava

Yleiskaavaan kuuluvat Kevättömän ja Pyylammen vesialueet sekä näihin liittyvät ranta-alueet Kirkonkylän taajama-alueiden asemakaavoitettavia alueita lukuun ottamatta. Kaavalla sovitetaan yhteen linnustonsuojelun ja rantarakentamisen sekä maa- ja metsätalouden harjoittamisen tarpeet Kevättömän ympäristössä.

Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavaselostus

Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava

Yleiskaava-alueeseen kuuluu Patakukkulan ja Repomäen välinen harjualue Siilinjärven Kumpusentieltä Maaningan Käärmelahteen.

Kaavakartta merkintöineen
Kaavaselostus