Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Tapahtumat ja ulkomyynti

Yksityisten henkilöiden, yhdistysten ja harrastekerhojen ei tarvitse ilmoittaa elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Poikkeuksena ovat tapahtumat, joissa valmistetaan ruokaa eikä toimintaa voida pitää elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisenä sekä suuret yleisötilaisuudet.

Suuresta yleisötilaisuudesta tulee ilmoittaa kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitus suositellaan tehtäväksi tästä avautuvalla lomakkeella. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto eli Valvira on ohjeistanut suurten yleisötilaisuuksien hygieenisiä järjestelyjä ja jätehuoltoa. Ohjeistus avautuu tästä.

Liikkuvan elintarvikehuoneiston (liikkuva ajoneuvo tai muu siirrettävä myyntitila esim. teltta ja myyntilaite) toimijan tulee tiedottaa jokaisen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella liikkuvasta elintarvikehuoneistosta myydään tai muutoin käsitellään elintarvikkeita. Tiedottaminen tulee tehdä kirjallisesti esim. sähköpostitse. Puhelimitse voi tiedottaa, jos toimija on ollut jo aiemmin valvontayksikön alueella. Tiedon tulee olla valvontaviranomaisella neljä arkipäivää ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi ennen toiminnan aloittamista toimijan on tullut tehdä ilmoitus sen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella toiminta on aloitettu tai siihen kuntaan, jossa laitteiden ja välineiden huolto- ja varastotilat sijaitsevat. Tiedottamisen voi tehdä tällä lomakkeella.

Lisätietoa ulkomyynnistä löytyy Ruokaviraston (entinen Evira) ulkomyyntiohjeesta.

Yhteystiedot

ympäristöterveystarkastaja
Ritva Savolainen
044 740 1424

ympäristöterveystarkastaja
Antti Hartikainen
044 740 1434

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi