Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Resurssiviisaus- ja ilmasto-ohjelmat

Siilinjärven kunnalle laaditaan ilmasto-ohjelma Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma (KESTO) -hankkeessa vuosina 2020 – 2021. Hankkeessa hyödynnetään KierRe-hankkeessa tehtyä resurssiviisausohjelmaa. Ilmasto-ohjelmassa asetetaan tavoitteet kunnan ilmastotyölle ja laaditaan konkreettiset toimenpiteet ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittarit niiden seuraamiselle. Hankeen toteuttajana toimii Siilinjärven osalta Navitas Kehitys Oy.