Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Siilinjärven ilmasto-ohjelma

Siilinjärven ilmasto-ohjelma täydentää vuonna 2020 hyväksyttyä resurssiviisausohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on antaa tilannekuva Siilinjärven kunnan päästöjen syntymisestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon tueksi. Ohjelmalla saavutetaan tarkempi näkemys päästöistä, ymmärretään kuntaorganisaation osuus ja mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä sekä luodaan toimintamalli päästöjen mittarointiin ja seurantaan.

Ilmasto-ohjelmassa on esitetty

  • Siilinjärven kunnan päästöt ja maankäyttösektorin hiilinielut
  • arvio päästökehityksestä vuoteen 2035
  • sektorikohtaiset yleiskuvaukset päästöjen muodostumisesta,  arviot kehityksestä, kuntaorganisaation vaikutus sekä vaikutusmahdollisuudet päästöjen vähentämisessä

Siilinjärven ilmasto-ohjelma

Siilinjärven ilmasto-ohjelman taustaraportti

Yhteystiedot

ympäristönsuojelutarkastaja
Virve Suoaro
044 740 1442

ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi