Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa. Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta. Lisäksi kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu kunnan palvelutoiminnan, hallinnon ja henkilöstön kehittäminen ja yhteensovittaminen, kaavoitus, maankäyttö- ja elinkeinopolitiikka, edunvalvonta ja sidosryhmäsuhteiden hoito. Kunnanhallitus ohjaa kunnan viestinnän kokonaisuutta ja vastaa sen strategisista linjauksista.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto 2023–2025

puheenjohtaja Merja Rautiainen (Kesk.)

1. varapuheenjohtaja Karita Lehikoinen (Kok.)

2. varapuheenjohtaja Päivi Hiltunen (SDP)

Kunnanhallitus 2023–2025

jäsen / henkilökohtainen varajäsen

Päivi Hiltunen (SDP), 040 771 8638 / Katja Pitkänen (SDP)

Anna Huttunen (Kesk.), 040 568 2159 / Tommi Jäppinen (Kesk.)

Heikki Konttinen (Kesk.), 0400 702 732 / Karoliina Vikki (Kesk.)

Karita Lehikoinen (Kok.) / Vesa Pennanen (Kok.)

Aki Partanen (Kesk.), 0400 879 597 / Tapio Markkanen (Kesk.), 0400 376 756

Merja Rautiainen (Kesk.), 040 566 8152 / Jonna Iskala (Kesk.), 050 531 4377

Jukka Rekola (PS) / Merja Kaija (PS)

Keijo Ryynänen (SDP) / Heikki Miettinen (SDP), 0400 151 840

Ulla Santti (Vihr.), 040 555 2432 / Heikki Jääskeläinen (Vihr.)

Kunnanhallituksen esittelijä ja sihteeri

Kunnanjohtaja Janne Airaksinen toimii kunnanhallituksen esittelijänä ja hallintopäällikkö Ella Kauppinen hallituksen sihteerinä ja kokousten pöytäkirjanpitäjänä (26.4.2024 saakka).

Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut / kunnanhallitus

Kunnanvaltuuston puheenjohtajistolla (Risto Daavitsainen, Terhi Holm ja Kauko Ylikärppä) on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa samoin kuin talousjohtajalla (Ristikangas Petteri).

Yleistä kunnanhallituksen kokouksista sekä esityslistoista ja pöytäkirjoista

Kunnanhallituksen kokoukset ovat suljettuja. Kunnanhallitus kokoontuu päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Kuluvan vuoden kokousajankohdat on lueteltu jäljempänä.

Kunnanhallituksen esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja ne ovat luettavissa kohdassa ”Esityslistat ja pöytäkirjat”. Esityslistat julkaistaan kokousta edeltävän viikon keskiviikkona. Kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan heti kokouksen päättymisen jälkeen. Pöytäkirjat pidetään heti tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Pöytäkirjanotteita kunnanhallituksen päätöksistä voi pyytää kunnan kirjaamosta (044 740 1110, kirjaamo@siilinjarvi.fi). Asianosaisille (henkilöille ja tahoille, joiden oikeutta, velvollisuutta tai etuutta on käsitelty) lähetetään pöytäkirjanote automaattisesti.

Kunnanhallituksen postiosoite

Siilinjärven kunta/Kirjaamo

PL 5, 71801 Siilinjärvi

kirjaamo(at)siilinjarvi.fi

Laskutuslomake (Luottamushenkilöiden erillismatkat ym. kustannukset)

Kokousajankohdat kevätkaudella 2024

maanantai 22.1.2024 klo 14

maanantai 5.2.2024 klo 14

maanantai 19.2.2024 klo 14

maanantai 11.3.2024 klo 14

keskiviikko 27.3.2024 klo 14 (tilinpäätöksen 2023 käsittely)

maanantai 15.4.2024 klo 14

maanantai 29.4.2024 klo 14

tiistai 7.5.2024 klo 14

maanantai 20.5.2024 klo 14

torstai 6.6.2024 klo 14

keskiviikko 19.6.2024 klo 14

Kunnanhallituksen kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa

Maaseutulautakunta: Merja Kaija

Sivistyslautakunta: Anna Huttunen

Tekninen lautakunta: Aki Partanen

Ympäristöterveyslautakunta: Merja Kaija

Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta: Keijo Ryynänen, varalla Päivi Hiltunen

Varsinaisen edustajan ollessa estyneenä kunnanhallituksen puheenjohtaja nimeää varaedustajan.