Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa. Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta. Lisäksi kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu kunnan palvelutoiminnan, hallinnon ja henkilöstön kehittäminen ja yhteensovittaminen, kaavoitus, maankäyttö- ja elinkeinopolitiikka, edunvalvonta ja sidosryhmäsuhteiden hoito. Kunnanhallitus ohjaa kunnan viestinnän kokonaisuutta ja vastaa sen strategisista linjauksista.

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto 2021–2023

puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja
Anna Huttunen (Kesk.) Merja Oksman (Kok.) Merja Rautiainen (Kesk.)

Kunnanhallitus 2021–2023

varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen
Päivi Hiltunen (SDP)
040 771 8638
paivi.hiltunen@live.fi
Katja Pitkänen (SDP)
katja.pitkanen.sdp@icloud.com
Anna Huttunen (Kesk.)
040 568 2159
anna.huttunen@fatec.fi
Tommi Jäppinen (Kesk.)
Heikki Konttinen (Kesk.)
0400 702 732
heikki.konttinen@dnainternet.net
Karoliina Vikki (Kesk.)
Merja Oksman (Kok.)
040 572 3639
merja_oksman@hotmail.com
Vesa Pennanen (Kok.)
vesa.pennanen@simpanbaari.fi
Merja Rautiainen (Kesk.)
040 566 8152
merja.rautiainen@netti.fi
Jonna Iskala (Kesk.)
050 531 4377
jonna.iskala@gmail.com
Jukka Rekola (PS)
rekolanjukka@gmail.com
Merja Kaija (PS)
Keijo Ryynänen (SDP) Heikki Miettinen (SDP)
0400 151 840
heikkieerik75@gmail.com
Ulla Santti (Vihr.)
040 555 2432
ulla.santti@savonia.fi
Heikki Jääskeläinen (Vihr.)
Matti Venäläinen (Kesk.)
040 556 4748
matti.52@hotmail.com
Tapio Markkanen (Kesk.)
050 326 7766

Kunnanhallituksen esittelijä ja sihteeri

Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen toimii kunnanhallituksen esittelijänä ja Ella Kauppinen hallituksen sihteerinä ja kokousten pöytäkirjanpitäjänä.

Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut / kunnanhallitus

Kunnanvaltuuston puheenjohtajistolla (Risto Daavitsainen, Terhi Holm ja Kauko Ylikärppä) on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa samoin kuin talousjohtajalla (Ristikangas Petteri).

Yleistä kunnanhallituksen kokouksista sekä esityslistoista ja pöytäkirjoista

Kunnanhallituksen kokoukset ovat suljettuja. Kunnanhallitus kokoontuu päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Kuluvan vuoden kokousajankohdat on lueteltu jäljempänä.

Kunnanhallituksen esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja ne ovat luettavissa kohdassa ”Esityslistat ja pöytäkirjat”. Esityslistat julkaistaan kokousta edeltävän viikon keskiviikkona. Kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan heti kokouksen päättymisen jälkeen. Pöytäkirjat pidetään heti tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Pöytäkirjanotteita kunnanhallituksen päätöksistä voi pyytää kunnan kirjaamosta (044 740 1110, kirjaamo@siilinjarvi.fi). Asianosaisille (henkilöille ja tahoille, joiden oikeutta, velvollisuutta tai etuutta on käsitelty) lähetetään pöytäkirjanote automaattisesti kunnan kirjaamon toimesta.

Kunnanhallituksen postiosoite
Siilinjärven kunta
Kirjaamo
PL 5, 71801 Siilinjärvi
kirjaamo@siilinjarvi.fi
Kunnanhallituksen sihteeri
Hallintoasiantuntija
Ella Kauppinen
044 740 1104
ella.kauppinen@siilinjarvi.fi

Laskutuslomake (Luottamushenkilöiden erillismatkat ym. kustannukset)

Kunnanhallituksen kokousajankohdat 2022 syyskaudella:

tiistai 16.8.2022 kello 14:00

maanantai 5.9.2022 kello 14:00

maanantai 19.9.2022 kello 14:00

maanantai 3.10.2022 kello 14:00

maanantai 17.10.2022 kello 14:00

maanantai 31.10.2022 kello 14:00

maanantai – tiistai 14. – 15.11.2022 kello 14:00 (talousarviokokous)

maanantai 28.11.2022 kello 14:00

maanantai 12.12.2022 kello 14:00

 Kunnanhallitus kokoontuu Siilinjärven kunnantalolla sijaitsevassa val­tuus­to­sa­lis­sa. Em. poikkeavasta kokouspaikasta ilmoitetaan erikseen /kokouskutsussa.

Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa

maaseutulautakunta: Merja Kaija
sivistyslautakunta: Merja Rautiainen
sosiaali- ja terveyslautakunta: Merja Oksman
tekninen lautakunta: Matti Venäläinen
viranomaislautakunta: Ulla Santti
ympäristöterveyslautakunta: Merja Kaija
Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta: Keijo Ryynänen