Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa. Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta. Lisäksi kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu kunnan palvelutoiminnan, hallinnon ja henkilöstön kehittäminen ja yhteensovittaminen, kaavoitus, maankäyttö- ja elinkeinopolitiikka, edunvalvonta ja sidosryhmäsuhteiden hoito. Kunnanhallitus ohjaa kunnan viestinnän kokonaisuutta ja vastaa sen strategisista linjauksista.

Puheenjohtajisto

puheenjohtaja I varapuh.johtaja II varapuh.johtaja
Erkko Nykänen Merja Oksman Risto Daavitsainen

Kunnanhallitus 2017–2021

varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen
Daavitsainen Risto (sd.)
Asematie 6b A1, 71800 Siilinjärvi
risto.daavitsainen@gmail.com
0400 313 765
Jari Pitkänen (sd.)
Jääskeläinen Heikki (vihr.)
Jääskeläntie 70, 71800 Siilinjärvi
heikki.jaaskelainen@dnainternet.net
0400 847 274
Haaranen Ari (vihr.)
ari.haaranen@gmail.com
040 595 4826
Kiiski Seppo (kesk.)
Runkopolku 12, 71800 Siilinjärvi
saa.kiiski@gmail.com
044 537 1955
Konttinen Heikki (kesk.)
Konttilantie 100, 71890 Hamula
heikki.konttinen@dnainternet.net
0400 702 732
Niemitz Pirjo (sd.)
Valkamantie 6, 71800 Siilinjärvi
pirjo.niemitz@gmail.com
050 320 4047
Hiltunen Päivi (sd.)
Ruisaumantie 22, 71800 Siilinjärvi
paivi.hiltunen@live.fi
040 771 8638
Nykänen Erkko (kesk.)
Kallionkierto 13 B 14, 70910 Vuorela
erkko.nykanen@gmail.com
044 365 4416
Venäläinen Matti (kesk.)
040 556 4748
Oksman Merja (kok.)
Tattikuja 9, 70910 Vuorela
merja_oksman@hotmail.com
040 572 3639
Toivanen Tomi (kok.)
Opettontie 38, 71890 Hamula
tomi.i.toivanen@gmail.com
050 517 3249
Pitkänen Marjaana (kesk.)
Taulumäentie 10, 71800 Siilinjärvi
marjaana@marjaanapitkanen.fi
0400 579 168
Meyes Helena (kesk.)

Rekola Jukka (ps.)
rekolanjukka@gmail.com
Kaija Merja (ps.)
Koulutie 2 a 2, 71800 Siilinjärvi
merjakaija@hotmail.com
050 372 3689
Väätäinen Liisa (kesk.)
Laulutie 5, 71800 Siilinjärvi
liisa-vaatainen@hotmail.com
Iskala Jonna (kesk.)

Läsnäolo- ja puheoikeutetut / kunnanhallitus

Kunnanvaltuuston puheenjohtajistolla (Rautiainen Merja, Hassinen Raija ja Katainen Lauri) on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa samoin kuin talousjohtajalla (Ristikangas Petteri).

Kunnanhallituksen esittelijä ja sihteeri

Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen toimii kunnanhallituksen esittelijänä ja hallintoasiantuntija Tuula Kohonen hallituksen sihteerinä ja kokousten pöytäkirjanpitäjänä.

Yleistä kunnanhallituksen kokouksista sekä esityslistoista ja pöytäkirjoista

Kunnanhallituksen kokoukset ovat suljettuja. Kunnanhallitus kokoontuu päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Kuluvan vuoden kokousajankohdat on lueteltu jäljempänä.

Kunnanhallituksen esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja ne ovat luettavissa kohdassa ”Esityslistat ja pöytäkirjat”. Esityslistat julkaistaan kokousta edeltävän viikon keskiviikkona. Kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan heti kokouksen päättymisen jälkeen. Pöytäkirjat pidetään heti tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Pöytäkirjanotteita kunnanhallituksen päätöksistä voi pyytää kunnan kirjaamosta (044 740 1110, kirjaamo@siilinjarvi.fi). Asianosaisille (henkilöille ja tahoille, joiden oikeutta, velvollisuutta tai etuutta on käsitelty) lähetetään pöytäkirjanote automaattisesti kunnan kirjaamon toimesta.

Kunnanhallituksen postiosoite
Siilinjärven kunta
Kirjaamo
PL 5, 71801 Siilinjärvi
kirjaamo@siilinjarvi.fi
Kunnanhallituksen sihteeri
Hallintoasiantuntija Tuula Kohonen
tuula.kohonen@siilinjarvi.fi
044 740 1104

Laskutuslomake (Luottamushenkilöiden erillismatkat ym. kustannukset)

Kunnanhallituksen kokousajankohdat kevätkaudella 2021

maanantai 18.1.2021 kello 14:00
maanantai 8.2.2021 kello 14:00
maanantai 1.3.2021 kello 14:00
maanantai 15.3.2021 kello 14:00
maanantai 29.3.2021 kello 14:00
maanantai 19.4.2021 kello 14:00
maanantai 3.5.2021 kello 14:00
maanantai 17.5.2021 kello 14:00
maanantai 7.6.2021 kello 14:00
maanantai 21.6.2021 kello 14:00