Takaisin etusivulle

Tukea maahanmuuttajatyöhön

Aikuiset maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Julkaisija: Opetushallitus

Faktatietoa maahanmuutosta ja kotouttamisesta

Hyödyllistä tietoa maahanmuutosta, maahanmuuttohallinnosta sekä -politiikasta Sisäministeriön julkaisemana.

InfoFinland -verkkopalvelu

Katsaus islamilaiseen maailmaan. Naiset, perhe ja seksuaaliterveys
Julkaisija: Väestöliitto

Kielikarhu – Suomi toisena kielenä. Opettajan oppaat.
Kielikarhu on uudenlainen oppikirjasarja alakoulun suomi toisena kielenä -opetukseen. Materiaali pohjautuu suomi toisena kielenä -opetussuunnitelmaan ja sitä voi käyttää sekä pienryhmässä että yksilöllisesti. Sarja etenee taitotasoittain. Oppimateriaalina ovat aidot, oppilaan arjen ja ikätason mukaiset puhetilanteet ja tekstit, kuten tietotekstit, sadut, tarinat, lasten- ja nuortenkirjat, runot, lorut ja vitsit. Opettajan oppaasta saat vinkkejä kirjan käyttöön ja se sisältää myös mm. äänitteiden kuuntelutekstit kirjoitettuina.
Julkaisija: Opetushallitus

Kohti monikulttuurista koulua – Taidetyöpajat osana kulttuurikasvatusta
Taiteen riemua ja Taide meille ja heti! -hankkeen julkaisussa esitellään monikulttuurisuus- ja kulttuurikasvatukseen liittyvää tausta-ajattelua ja tarjotaan koulujen opettajille ideoita työhönsä ja kulttuuritoimijoille toimintamalleja työpajatoimintaan. Julkaisija: Opetushallitus

Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista
Katsaus oppi- ja tukimateriaaleihin, jotka on suunnattu maahanmuuttajien opetukseen esikoulusta toisen asteen kautta aikuiskoulutukseen.
Julkaisija: Opetushallitus

Kotouttaminen.fi -sivusto sisältää tietoa kotouttamisesta sekä esittelee hyviä käytäntöjä eri aihealueilta.

Kotouttamiskäsikirja päättäjille ja käytännön toimijoille
sisältää havaittuja menettelytapoja ja parhaita käytänteitä eri puolilla Eurooppaa toimivien päättäjien ja käytännön toimijoiden kokemusten perusteella. Julkaisija: Euroopan komissio.

Laki kotoutumisen edistämisestä

Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön
Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö, Työministeriö, Monika-naiset liitto ry

Maahanmuuttoviraston (Migrin) julkaisut ja esitteet Monipuolinen tietopankki tueksi maahanmuuttajien ohjaamiseen.

Maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi – virikkeitä ammatillisen osaamisen kartoittamiseen kotoutumisohjelmassa
Julkaisija: Sisäasiainministeriö

Monikulttuurinen kouluyhteisö
Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä (MOKU) -hankkeen julkaisu, jossa käsitellään maahanmuuttajataustaisten opetuksen käytänteitä että valtaväestön taitoja kohdata maahanmuuttajia.
Julkaisija: Opetushallitus

Puhumalla paras – Ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin
Opaskirja on suunnattu etnisten vähemmistöjen kanssa työskenteleville ja sovittelusta kiinnostuneille.
Julkaisija: Sisäasiainministeriö

Päiväkotien monikulttuurisuuteen liittyviä MUCCA-hankkeen julkaisuja

Sosiaali-ja terveysministeriön sivut maahanmuuttajien sosiaaliturvasta, hyvinvoinnista ja terveydestä

Suomen Pakolaisapu-verkkosivut

Tervetuloa Suomeen -opas

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Maahanmuuttaja ja monikulttuurisuus -sivut

Toisella katsomalla – maahanmuuttajista maahan muuttajiin
Erityisesti lukio- ja ammattikouluikäisille nuorille suunnattu teos, joka tarjoaa tarinoita, tietoa ja tehtäviä maahanmuuttoon liittyen.
Julkaisija: Kulttuurikameleontit ry:n ja Suomen Antropologinen Seura

Tulkkauksen tueksi
Keskustelu tulkin välityksellä – ohjeet lyhyesti. Saatavana suomen lisäksi useilla eri kielillä. Julkaisija: Socialstyrelsen

Työterveyslaitoksen Monikulttuurinen työelämä-sivusto