Takaisin etusivulle

Tilastot

Kunnan tarvitsemat keskeiset tilastot saadaan Tilastokeskukselta, Väestörekisterikeskukselta, Suomen Kuntaliitolta, Pohjois-Savon liitolta ja Pohjois-Savon ELY-keskukselta.

Kunta laatii lisäksi erilaisia tilastoanalyysejä ja omia väestö- ja työpaikkaennusteita.

Väestötilastot

Asuntotilastot

Yritykset

Työpaikat ja työvoima

Työttömyys