Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Vesilupa

Vesilain mukaisen luvan tarve on arvioitava aina sellaisen vesitaloushankkeen yhteydessä, joka muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää. Luvantarpeen arvioi yleensä ELY-keskus ja vesiluvan myöntää Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi).

Pienimuotoisia vesistöjen kunnostustoimenpiteitä voi tehdä ilman lupaa. Esimerkiksi ruoppaukselle on haettava lupa, jos ruoppausmassan määrä ylittää 500 kuutiota. Myös ruoppausmassojen sijoittamiseen vesialueelle on haettava lupa.

Aluehallintovirasto voi myöntää luvan ruoppausmassojen sijoittamiseen toisen maa-alueelle, mikäli alueen omistaja ei anna siihen suostumusta. Vesialueelle tai rannalle tehtäviin rakennelmiin, kuten laitureihin tai venekatoksiin voi tarvita myös kunnan rakennusvalvontaviranomaisen luvan.

Maa-aineksen ottamiseen vesialueen pohjasta hyödynnettäväksi on haettava lupa. Lupaa ei tarvita tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, mutta siitä on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle luvan tarpeen arvioimista varten. Jos maa-ainesta myydään tai luovutetaan toiselle, kyse ei ole kotitarvekäytöstä