Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Tilapäinen liikennejärjestelylupa

Tieliikennelain (729/2018) mukaisesti tien tilapäisestä sulkemisesta ja järjestelyjen muuttamisesta päättää tienpitäjä tai pelastusviranomainen.

Katutöiden, tapahtumien tms. vuoksi muutettavista liikennejärjestelyistä kunnan yleisillä alueilla tulee saada kadunpitäjänpitäjän suostumus. Hankkeeseen ryhtyvä suunnittelee ja esittää suunnitelmat kadunpitäjälle. Hankkeeseen ryhtyvä voi käyttää myös liikennejärjestelyiden tyyppikuvia, jos ne soveltuvat hankkeeseen.

Suostumusta haetaan sähköisesti ja ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat dokumentit.

Lisätietoa: Katutyöohjeet ja määräykset (tekn ltk 25 3 2020)