Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Tärkeää asiaa laskuista

Kaikki nykyiset Siilinjärven kunnan e-lasku- ja suoramaksuvaltuudet päättyvät 31.1.2023. Tilalle tulee yksi, kaikki laskut kattava valtuus nimellä Siilinjärven kunta, jonka voit ottaa käyttöön 1.2.2023 alkaen. Helmikuusta alkaen saat laskusi paperisena mikäli et ole uusinut e-laskuvaltuutusta tai suoramaksusopimusta.

Helmikuun alusta meillä toimii kaksi varhaiskasvatuksen sosionomia

Tiina-Maria Pölkki aloittaa helmikuun alussa varhaiskasvatuksen sosionomina Tatu Kauppisen työparina. Varhaiskasvatuksen sosionomien työn suunnittelun lähtökohtina ovat lasten ja perheiden tarpeet ja työkavereina toimivat lapsiryhmien henkilökunta sekä kiertävät varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Sosionomin kanssa työskentelyssä etsitään ratkaisuja erilaisiin perhearjen pulmiin, joihin vanhemmat toivovat kotonaan muutosta. Työskentelyn teemat voivat liittyä esimerkiksi lapsen erityisiin tuen tarpeisiin, puhetta tukeviin kommunikaatiomenetelmiin, kasvatuskeinoihin, arjen rakenteisiin tai johonkin toistuvasti haastavaan arjen tilanteeseen – esimerkiksi ruokailuihin, siirtymätilanteisiin tai nukkumaanmenoon. Lisäksi varhaiskasvatuksen sosionomilta saa tietoa ja ohjausta lapsiperheiden palveluihin liittyen.  Sosionomit työskentelevät huoltajien kanssa päiväkodilla ja perheiden kodeissa.

Välillä työskentelyä on myös ryhmissä ryhmän tuen tarpeen mukaan. Sosionomit tekevät yhteistyötä tarvittaessa myös neuvolan ja muiden tahojen kanssa. Yhteydenotot vaka-sosionomeihin tapahtuvat pääsääntöisesti lapsen oman ryhmän henkilökunnan tai erityisopettajien kautta, mutta yhteyttä saa ottaa myös suoraan puhelimitse.

Tiina-Maria Pölkki 044 740 1962
Tatu Kauppinen 044 740 1968

Liikkuva varhaiskasvatus – palkinto Pöljän päiväkodille

Pöljän päiväkodissa leikki on liikkumista ja liikuntaa

VakaTuki-hanke 

Siilinjärven varhaiskasvatus on saanut valtion erityisavustusta Vakatuki hankkeeseen 10.5.2022 – 31.12.2023 väliseksi ajaksi. Myönnetyllä avustuksella tuetaan varhaiskasvatuslain tuen uudistuksen toimeenpanoa sekä pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja toimintakäytänteiden ja – kulttuurin kehittämistä.  

Avustuksen rahoituksella on palkattu kolme resurssiopettajaa, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja marraskuussa aloittava oma varhaiskasvatuksen toimintaterapeutti. Lisäksi ryhmiin, joissa on tukea tarvitsevia lapsia, on palkattu lisähenkilöstönä lastenhoitajia. 

Hankkeeseen kuuluu myös henkilökunnan kouluttamista varhaiskasvatuksen tukeen, lasten osallisuuteen, vuorovaikutukseen, havainnointiin ja arviointiin.  

 

Varhaiskasvatuslain muutokset 

Varhaiskasvatuslakiin tuli muutoksia 1.8.2022 lasten tuen järjestämisen osalta. Muutoksen myötä varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää yleistä, tehostettua tai erityistä tukea.  

Laadukas varhaiskasvatus on tärkeää myöhemmälle oppimiselle, ja siksi lapsella on oltava oikeus oikea-aikaiseen tarvitsemaansa tukeen. Tuki voi olla pedagogista, hoidollista tai rakenteellista. Kaikki tuen muodot ovat käytettävissä yleisessä, tehostetussa ja erityisessä tuessa.  

Uudistuksen toimeenpanoa kunnissa on tuettu OKM:n myöntämillä avustuksilla. Avustusten avulla kehitetään pysyviä toimintamalleja, rakenteita ja toimintakulttuuria sekä tuetaan varhaiskasvatuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata varhaiskasvatuksen henkilöstöä varhaiskasvatuksen tuen lainmukaiseen, laadukkaaseen toteuttamiseen. 

Lue lisää Siilinjärven käytännöistä