Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Kehvon päiväkoti

Mopoajelulla kavereiden kanssa lähimetsässä

Syysloma 17.-23.10

Syyslomaa koskeva lomakysely on avoinna Edlevossa 21.-28.9.2022. Syyslomalla on avoinna Päiväkoti Pikkusiili ja Päiväkoti Pilvilinna, muut kunnalliset päiväkodit ovat kiinni syysloma-ajan.

VakaTuki-hanke 

Siilinjärven varhaiskasvatus on saanut valtion erityisavustusta Vakatuki hankkeeseen 10.5.2022 – 31.12.2023 väliseksi ajaksi. Myönnetyllä avustuksella tuetaan varhaiskasvatuslain tuen uudistuksen toimeenpanoa sekä pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja toimintakäytänteiden ja – kulttuurin kehittämistä.  

Avustuksen rahoituksella on palkattu kolme resurssiopettajaa, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja marraskuussa aloittava oma varhaiskasvatuksen toimintaterapeutti. Lisäksi ryhmiin, joissa on tukea tarvitsevia lapsia, on palkattu lisähenkilöstönä lastenhoitajia. 

Hankkeeseen kuuluu myös henkilökunnan kouluttamista varhaiskasvatuksen tukeen, lasten osallisuuteen, vuorovaikutukseen, havainnointiin ja arviointiin.  

 

Varhaiskasvatuslain muutokset 

Varhaiskasvatuslakiin tuli muutoksia 1.8.2022 lasten tuen järjestämisen osalta. Muutoksen myötä varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää yleistä, tehostettua tai erityistä tukea.  

Laadukas varhaiskasvatus on tärkeää myöhemmälle oppimiselle, ja siksi lapsella on oltava oikeus oikea-aikaiseen tarvitsemaansa tukeen. Tuki voi olla pedagogista, hoidollista tai rakenteellista. Kaikki tuen muodot ovat käytettävissä yleisessä, tehostetussa ja erityisessä tuessa.  

Uudistuksen toimeenpanoa kunnissa on tuettu OKM:n myöntämillä avustuksilla. Avustusten avulla kehitetään pysyviä toimintamalleja, rakenteita ja toimintakulttuuria sekä tuetaan varhaiskasvatuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata varhaiskasvatuksen henkilöstöä varhaiskasvatuksen tuen lainmukaiseen, laadukkaaseen toteuttamiseen.