Takaisin etusivulle

Koulutapaturmat

Siilinjärven kunta on vakuuttanut kaikki peruskoulun oppilaat vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella.

Voimassa

Koululaisvakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, työsuunnitelman mukaisten koti- ja ulkomaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana, koulumatkalla suorinta tietä kotoa kouluun ja koulusta kotiin. Työharjoittelussa olevalle oppilaalle sattuneet tapaturmavahingot hoidetaan kunnan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta kuten työtapaturmat. Vakuutus koskee vain tapaturmia, ei sairaustapauksia.

Tapaturman sattuessa

Terveydenhoito tapaturman sattuessa tapahtuu ensisijaisesti julkisten terveydenhoitopalvelujen kautta.
Hoitotie: terveydenhoitaja / terveyskeskus / Kys.
Terveyskeskuksessa / sairaalassa on ilmoittautumisen yhteydessä aina kerrottava, että kyseessä on koulutapaturma.

Tapaturmailmoitus ja korvausten hakeminen

Opettaja, jonka tunnilla / välituntivalvonnassa tapaturma sattui, ohjaa oppilaan hoitoon ja ilmoittaa tapaturmasta rehtorille / kansliaan.

Tapaturmailmoituslomakkeen käsittelyvaiheet:

  1. Koulu täyttää tapaturmailmoituksen suoraan vakuutusyhtiölle internetin kautta.
  2. Huoltaja toimittaa mahdolliset itse maksamansa laskut liitteineen joko koululle / koulutoimistoon, josta ne lähetetään edelleen vakuutusyhtiöön.
  3. Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen huoltajan tilille.

Korvataan

Vakuutuksesta korvataan tapaturmavamman hoitokulut, lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät tutkimukset ja lääkkeet sekä matkakulut hoidon saamiseksi. Fysikaalinen hoito matkakorvauksineen korvataan tapaturman aiheuttaman leikkauksen tai kipsauksen tai muun vastaavan jälkeiseen kuntoutukseen lääkärin määräyksellä enintään kymmeneltä hoitokerralta. Tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit korvataan mikäli tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa. Muita aineellisia vahinkoja (vaatteet, polkupyörä tms.) ei korvata. Vakuutus korvaa hoitokuluja enintään 5000 euroon saakka.

Liikenneonnettomuus 

Jos oppilaalle sattuu liikenneonnettomuus koulumatkalla, korvataan sairaanhoitokulut liikennevakuutuksesta.

Tiedustelut koulutoimistosta

toimistosihteeri
Kaisa Sutinen
044 740 1307

talouspäällikkö
Pekka Kauhanen
044 740 1302