Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Eläinten hyvinvoinnin valvonta

Eläinten hyvinvoinnin valvonnasta säädetään laissa eläinten hyvinvoinnissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. Lain tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta. Lain tarkoituksena on myös lisätä eläinten kunnioitusta ja hyvää kohtelua.

Eläinten hyvinvoinnin tarkastuksia tehdään, kun epäillään lainsäädännön vastaista toimintaa. Tarkastuksia tehdään myös säännöllisesti ilman epäilyä ammattimaisesti tai laajamittaisesti seura- tai harrastuseläimiä pitäviin kohteisiin.

Jos epäilet, että eläintä pidetään tai kohdellaan eläinten hyvinvointisäädösten vastaisesti, voit tehdä ilmoituksen. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä myös suoraan valvontaeläinlääkärille sähköpostitse tai mikäli käytössäsi ei ole sähköpostia, puhelimitse arkisin klo 8:15–10 (yhteystiedot alla).

Huom! Lomakkeella tehtävät ilmoitukset käsitellään virka-aikaan. Virka-ajan ulkopuolella, kiireellisessä tapauksessa, otathan yhteyttä päivystävään kunnaneläinlääkäriin tai poliisiin.

Eläinten hyvinvoinnin tarkastusta varten valvontaviranomaisella tulee olla riittävä syy epäillä, että kohteessa menetellään eläinten hyvinvointisäädösten vastaisesti.

Valvontaeläinlääkärit eivät hoida seuraavia:

Järjestysongelmat kuten naapurustoa häiritsevä koirien haukkuminen, vapaana kulkeva eläin tai muu vastaava ympäristölle haittaa aiheuttavat asia.

  • Koirat eivät saa aiheuttaa haukkumisella naapureille kohtuutonta meluhaittaa. Taloyhtiössä eläimestä aiheutuvasta melusta tai muusta haitasta kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään tai taloyhtiön hallitukseen, mikäli keskustelu omistajan kanssa ei riitä. Järjestyslain vastaisesta metelöinnistä voi ilmoittaa poliisille. Jatkuva naapurin sisätiloihin kuuluva haukunta voi aiheuttaa myös terveydensuojelulain vastaisen meluhaitan. Terveydensuojelulain vastaisesta meluhaitasta voi olla yhteydestä kunnan terveystarkastajaan

Irrallaan kulkevan tai aggressiivisen eläimen toisille eläimille tai ihmisille aiheuttamat haitat

Asiasta voi tehdä rikosilmoituksen. Poliisilla on esitutkintaviranomaisena mahdollisuus kuulusteluun ja jo tapahtuneiden asioiden selvittämiseen.

Eläinten ostoon ja myyntiin liittyvät kiistat

Tällaisissa tapauksissa tulee olla ensisijaisesti yhteydessä toiseen osapuoleen ja selvittää asia hänen kanssaan. Eläinkauppaan liittyvissä kiistakysymyksissä voi olla yhteydessä kuluttaja-asiamieheen.

Eläinten väkivaltainen kohtelu

Eläimiin kohdistuva väkivalta ovat usein hyvin vaikeasti todistettavissa eläinten hyvinvoinnin valvomiseksi tehdyllä tarkastuksella. Näissä tapauksissa olisi hyvä saada todisteita esim. valokuvaamalla tai videoimalla, minkä jälkeen asiasta voi tehdä rikosilmoituksen. Poliisin tehtäviin kuuluu eläinten hyvinvoinnin valvonta sen lisäksi, että poliisi valvoo myös järjestys- ja metsästyslain noudattamista ja poliisilla on esitutkintaviranomaisena mahdollisuus kuulusteluun ja jo tapahtuneiden asioiden selvittämiseen.

Epäillessäsi eläintenhyvinvointilainsäädännön vastaista eläinten kohtelua voit tehdä ilmoituksen. Mikäli olet tehnyt ilmoituksen ja eläinten tilanteessa tapahtuu muutosta, on asiassa hyvä tehdä uusi ilmoitus.

Eläinsuojeluilmoitus

Epäillessäsi eläintenhyvinvointilainsäädännön vastaista eläinten kohtelua voit tehdä ilmoituksen. Mikäli olet tehnyt ilmoituksen ja eläinten tilanteessa tapahtuu muutosta, on asiassa hyvä tehdä uusi ilmoitus. HUOM! Tällä lomakkeella voit tehdä eläinsuojeluilmoituksen Siilinjärven, Kuopion, Lapinlahden, Rautavaaran, Kaavin ja Tuusniemen kuntien alueilla havaituista epäilyistä.

Kohteen tiedot

Ilmoituksessa tulee olla kohteen nimi ja/tai tarkka osoite sekä tarvittaessa puhelinnumero ja mahdollinen ovikoodi rappukäytävään.
Max. tiedoston koko: 20 MB.
Tähän voit lisätä liitteen, esimerkiksi valokuvan
Max. tiedoston koko: 20 MB.
Tähän voit lisätä liitteitä kuten valokuvia.
Max. tiedoston koko: 20 MB.
Tähän voit lisätä liitteen, kuten valokuvan

Ilmoittajan tiedot

Ilmoittajan tietoja ei koskaan kerrota kohteelle. Tapauksesta riippuen voimme kysyä ilmoittajalta tarvittavia lisätietoja, jotta saamme hoidettua tapauksia eteenpäin mahdollisimman tehokkaasti.

Valvontaeläinlääkärit

044 740 1486 (Huom! numeroon ei  voi lähettää tekstiviestejä)

valvontaelainlaakari@siilinjarvi.fi

Kunnaneläinlääkärit

Muualla verkossa

Laki eläinten hyvinvoinnista (693/2023)

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry

Savon Eläinsuojelu ry

Kallan eläinsuojelu ry