Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle
Onnelliset kissat

Eläinsuojelu

Eläinsuojelusta säädetään eläinsuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kivulta, kärsimykseltä ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.Elintarviketurvallisuusvirasto on tehnyt useista kotieläimistä esitelehtisiä (Tavoitteena terve ja hyvinvoiva -sarja), joihin on koottu kaikki kyseistä eläinlajia koskevat eläinsuojelusäädökset.

Epäillessäsi eläinsuojelulain vastaista eläinten kohtelua voit ilmoittaa asiasta sähköpostilla tai soittamalla valvontaeläinlääkärille (yhteystiedot alla). Ilmoituksen voi tehdä myös kunnaneläinlääkäreille, terveystarkastajalle tai poliisille. Myös Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen eläinsuojeluvalvojalle voi ilmoittaa eläinten huonosta kohtelusta. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä.

Eläinsuojelutarkastuksia tehdään säännöllisesti myös ilman epäilyä ammattimaisesti tai laajamittaisesti seura- tai harrastuseläimiä pitäviin kohteisiin.

Ympäristöterveyspalvelut on laatinut ohjeen lemmikkieläinten pitämisestä. Eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonta sisältyy kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan.

Valvontaeläinlääkärit:

Julia Permikangas vs. Karoliina Eskelinen
044 740 1456

avoin virka
044 740 1480

Petra Lihtamo
044 740 1499

valvontaelainlaakari@siilinjarvi.fi

Muualla verkossa: