Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle
Onnelliset kissat

Eläinsuojelu

Eläinsuojelusta säädetään eläinsuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kivulta, kärsimykseltä ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. Ruokavirasto on tehnyt useista kotieläimistä esitelehtisiä (Tavoitteena terve ja hyvinvoiva -sarja), joihin on koottu kaikki kyseistä eläinlajia koskevat eläinsuojelusäädökset.

Ympäristöterveyspalvelut on laatinut ohjeen lemmikkieläinten pitämisestä. Eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonta sisältyy kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan.

Eläinsuojelutarkastuksia tehdään, kun epäillään eläinsuojelulainsäädännön vastaista toimintaa. Eläinsuojelutarkastuksia tehdään myös säännöllisesti ilman epäilyä ammattimaisesti tai laajamittaisesti seura- tai harrastuseläimiä pitäviin kohteisiin.

Epäillessäsi eläinsuojelulainvastaista eläinten kohtelua voit tehdä eläinsuojeluilmoituksen.

Eläinsuojeluilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Eläinsuojeluilmoituksen voi tehdä myös suoraan valvontaeläinlääkärille sähköpostitse osoitteeseen valvontaelainlaakari@siilinjarvi.fi tai puhelimitse arkisin klo 8:15-15:30 (yhteystiedot alla). Ilmoituksen voi tehdä myös kunnaneläinlääkäreille, terveystarkastajalle tai poliisille.

Kohteen tiedot

Ilmoituksessa tulee olla kohteen nimi ja/tai tarkka osoite sekä tarvittaessa puhelinnumero ja mahdollinen ovikoodi rappukäytävään.

Ilmoittajan tiedot

Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. Ilmoittajan tiedot ovat toivottavia, jotta ilmoittajalta voidaan tarvittaessa kysyä mahdollisia lisätietoja. Ilmoittajan tietoja ei koskaan kerrota kohteelle.

Valvontaeläinlääkärit:

vs. Karoliina Eskelinen
044 740 1456

avoin virka vs. Laura Rytkönen
044 740 1480

Petra Lihtamo
044 740 1499

valvontaelainlaakari@siilinjarvi.fi

Muualla verkossa: