Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Hulevesimaksut

Tekninen lautakunta on käsitellyt huleveden maksuperusteitä sekä taksoja kokouksessaan 26.4.2023.(Tekltk 26.4.2023 § 30).

Hulevesimaksun määräytymisen perusteet sisältävä taksa on annettu maan­käyt­tö- ja rakennuslain 103 n §:n perusteella. Hulevesimaksun määräytymisen pe­rus­teis­ta määrätään hulevesitaksassa. Kiin­teis­tön hulevesimaksu määrätään tä­män taksan perusteella. Taksaa sovelletaan Siilinjärven kunnan hu­le­ve­si­jär­jes­tel­män vaikutusalueella kä­sit­täen kunnan asemakaava-alueet ja asemakaavan ul­ko­puo­li­set alueet, joista joh­tuu hulevesiä kunnan järjestelmään tai kunta on ra­ken­ta­nut alueelle hu­le­vesiverk­ko/-jär­jes­tel­mää.

Hulevesimaksun tasapuoliseksi aiheuttamisperusteiseksi jakamiseksi on taksa jaoteltu kiinteistön käyttötarkoituksen sekä koon mukaisesti ja niiden mukaan on määritelty hulevesien johtumiskertoimet (yksiköt). Johtumiskertoimien mukaan määräytyy kiinteistön maksu.

Laskukaava kiinteistön maksulle on = X × K × V , jossa

 • X on hulevesimaksun yksikköhinta (31 €/v)
 • K on kerroin, jolla otetaan huomioon kiinteistötyyppi/-käyttötarkoitus ja kiinteistön pinta-ala
 • V on vähennys-/korotuskerroin

Yksittäisen omakotitalon kerroin K on = 1 ja siitä käyttötarkoituksen ja kiinteistön koon mukaisesti johtumiskerroin (yksiköt) nousee.

Käyttötarkoituksilla erotellaan ja verrataan hulevesien kerääntymistä ja kul­keu­tu­mis­ta. Kerrostalokiinteistöjen katoilta ja pihoilta johtuu enemmän ja nopeammin ve­siä kuin pientaloista. Samoin teollisuustonteilta enemmän ja nopeammin kuin ker­ros- ja rivitaloilta. Näistä syistä käyttötarkoitusluokkia on:

 • Pientalo/omakotitalo ja vapaa-ajankiinteistöt
  Sisältää rakentamattomat kiinteistöt, yleishyödyllisessä käytössä olevat kiinteistöt (esim. koulut, päiväkodit, sairaalat, kirkot, museot, palo- ja pelastustoimen rakennukset tms.)
 • Paritalo
 • Kerros-/luhtitalokiinteistöt
 • Yksityiset teollisuus-, liikerakennus- ja pysäköintikiinteistöt
  (esim. lii­ke­ra­ken­nuk­set, toimistorakennukset, liikenteen rakennukset, hoitoalan ra­ken­nuk­set, ko­koon­tu­mis­ra­ken­nuk­set, opetusrakennukset, va­ras­to­ra­ken­nuk­set, maatalousrakennukset, teol­li­suus­ra­ken­nuk­set)

Käyttötarkoitusluokitusmäärityksen tarkenteet

 • käyttötarkoitukseksi määritetään teollisuus/liikekiinteistö, jos kiinteistöllä sijaitsee yksikin teollisuus-/liikerakennus, jos kiinteistöllä on vain asuinrakennuksia:
 • käyttötarkoitukseksi määritetään omakotitalo/paritalo, jos kiinteistöllä ei ole asuinkerrostaloja eikä rivitaloja, mutta on yksi tai kaksi omakotitaloa tai yksi pa­ri­ta­lo
 • käyttötarkoitukseksi määritetään rivi-/ketjutalo, jos kiinteistöllä ei ole kerros-/luhtitaloja, mutta on yksikin rivi-/ketjutalo tai kiinteistöllä olevissa omakoti-/paritalorakennuksissa on useampi kuin kaksi asuntoa
 • käyttötarkoitukseksi määritetään asunkerrostalo, jos kiinteistöllä sijaitsee yksikin asuinkerrostalo

Kaavayksikön käyttötarkoitus tulkitaan tontin tosiasiallisen käytön mukaan, ei to­teu­tu­mat­to­man asemakaavan käyttötarkoituksen mukaan, esim. teol­li­suus­kort­te­lis­sa saattaa sijaita omakotitaloja. Tällaisten kaavayksiköiden kohdalla voidaan käyt­tää tapauskohtaista harkintaa maksun määräytymisessä.

Taksan tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi myös kiinteistön pinta-ala vai­kut­taa huleveden määrään, sitä kautta johtumiskertoimeen ja maksun suuruuteen.

Siilinjärven kunnan hulevesimaksut ja -maksuperusteet