Takaisin etusivulle

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen yleinen ilmoitusmenettely on koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään lain 115 a §:ssä, ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Ilmoitusmenettely koskee muun muassa eläinsuojaa, joka on vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle. Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet löytyvät valtion ympäristöhallinnon sivulta.