Takaisin etusivulle

Vesihuolto

Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos huolehtii vesi- ja viemärilaitostoiminnasta vesihuoltolaitoksen vahvistetuilla toiminta-alueilla. Vesihuoltolaitos tuottaa käyttöveden ja puhdistaa jätevedet Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolla sille asetettujen puhdistusvaatimusten mukaisesti. Jätevedenpuhdistamoilla otetaan vastaan ja käsitellään myös sako- ja umpikaivolietteet.

Vesihuoltolaitoksella on kehittämissuunnitelma, jossa on tarkasteltu vesihuollon nykytilaa ja kehitysnäkymiä.

Vesihuoltolaitokselle vahvistetulla toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on liittämisvelvollisuus ja liittämisoikeus laitoksen verkostoon. Liittämisvelvollisuuteen liittyvistä asioista tekee päätöksiä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Kunnan vesihuoltolaitoksen lisäksi kunnan alueella toimii 17 vesiosuuskuntaa, jotka vastaavat haja-asutusalueilla käyttöveden jakelusta ja osin myös jäteveden johtamisesta keskuspuhdistamoon.

Siilinjärven kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ovat merkitty kartalle.

Yhteystiedot

Tekninen johtaja
Ari Kainulainen
044 740 1501

Kunnan vesihuoltolaitos
vesihuoltopäällikkö
Risto Pitkänen
044 740 1523
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi