Takaisin etusivulle

Vesihuolto

SIILINJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA LOPPUI 31.12.2019

KUOPION VESI OY ALOITTAA TOIMINTANSA 1.1.2020

Kuopion ja Siilinjärven yhteinen vesiyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa. Yhtiön toiminta-alue tulee kattamaan aiemmat Kuopion Vesi Liikelaitoksen ja Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet. Uuden vesiyhtiön toiminta-alueella asuu noin 120 000 asukasta. Kuopion Vesi Oy tulee kokonsa puolesta olemaan yksi Suomen suurimmista ja merkittävimmistä vesihuoltoalan toimijoista.

Uuden yhtiön liiketoimintaa lähdetään rakentamaan Pöyry Finland Oy:n laatiman suunnitelman pohjalta, joka on ollut myös yhtiöittämispäätösten taustalla. Näiden kahden vesihuoltolaitoksen yhdistäminen alueelliseksi yhtiöksi tuo alueen vesihuoltoon lisää varmuutta sekä teknisesti että taloudellisesti. Koko vesiliiketoiminta on yhden toimijan hallinnassa, jolloin vastuurajat ovat selkeitä. Suurella toimijalla on paremmat resurssit omaisuuden hallintaan ja vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseen, myös häiriötilanteissa. Vesihuoltoverkostot voidaan rakentaa toiminnallisista lähtökohdista käsin, eikä kuntarajojen mukaan. Yhteisessä yhtiössä rahoitus on varmalla pohjalla, joka mahdollistaa yhtiön omaisuuden pitkäjänteisen ylläpidon ja kehittämisen samalla kun palvelut asiakkaille ovat kohtuuhintaiset ja tasapuoliset. Nykypäivänä vesihuoltolaitoksen johtaminen edellyttää kokonaisvaltaista osaamista, jossa yhdistyvät niin taloudellinen, tekninen, organisatorinen, ympäristöllinen kuin asiakkuuksien hallintaan liittyvä osaaminen.

Yhtiön verkkosivut toimivat osoitteessa www.kuopionvesi.fi. Yhteystiedot asioinnille löytyvät kohdasta ”Ota yhteyttä”.
VIKAILMOITUS/PÄIVYSTYS 01.01.2020 ALKAEN 044 718 5580