Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kuulutukset

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan ilmoituksilla tarkoitetaan virallisia kuulutuksia, joita lainsäädäntö edellyttää. Tällaisia ovat esimerkiksi kuulutukset kokouksista (esim. valtuuston kokoukset), vaaliasiat ja kaavoitusta koskevat tiedonannot.

Erityislaeissa on omia säännöksiä päätöksistä tiedottamisesta ja näissä tapauksissa kuulutusmenettely ja päätöksistä tiedottaminen saattaa poiketa edellä selostetusta.