Takaisin etusivulle

Laskut/laskuttaminen

Ostolaskut käsitellään sähköisesti

Siilinjärven kunta käsittelee kaikki ostolaskut sähköisesti. Otamme mieluiten laskut vastaan verkkolaskuina.

Siilinjärven kunnan Y-tunnus on 0172718-0
OVT-tunnus on 0037017271801300
Operaattorinamme toimii Opus Capita
Välittäjän tunnus E204503

Laskutusosoitteen oikea reittimalli takaa laskun nopean käsittelyn

Siilinjärven kunnan laskutusosoite on:

Siilinjärven kunta
**reittimalli**
PL 3018
70090 Monetra

Laskutusosoitteessa reittimalli ohjaa laskun oikeaan yksikköön. Tästä syystä on tärkeää, että reittimalli on kirjattu oikein laskutusosoitteeseen.

Toimittajakirje2018

Laskutusosoitteisiin ei saa lähettää muuta aineistoa kuin laskuja. Muut kuin laskutustiedot eivät välity eri toimintayksiköihin. Mikäli haluatte lähettää muuta materiaalia, kuten mainoksia ja kirjeitä, ne tulee lähettää toimintayksikölle.

Siilinjärven kunnan postiosoite on:

Siilinjärven kunta
PL 5
71801 Siilinjärvi

Laskujen tietosisältö

Tehokkaan toiminnan takaamiseksi kunnalle lähetettävien laskujen tulee sisältää, lain vaatimien tietojen lisäksi, niiden käsittelyä nopeuttavia tietoja.

Alv-lainsäädännön vaatimien tietojen lisäksi Siilinjärven kunnalle lähetettävissä laskuissa tulee olla niiden käsittelyssä tarvittavia tietoja. Jos laskut eivät sisällä vaadittuja tietoja, ne voidaan palauttaa. Oikeat laskutiedot takaavat laskujen nopean maksun.

Laskussa on aina mainittava tilaajan tilauksen yhteydessä antamat tilausviitteet:

  • laskutusosoitteessa on oltava reittimalli
  • tilaaja tai tavaran/palvelun vastaanottaja
  • tilausnumero, jos käytössä
    HUOM! verkkolaskuissa tilausnumeron tulee olla omassa tilausnumero-kentässä.
  • verkkolaskussa tulee olla myös laskuttajan OVT-tunnus sille varatussa kentässä

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Siilinjärven kunta soveltaa ostajana AVL 8 c §:ssä säädetyllä tavalla rakentamispalvelujen käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Itsenäisen yrittäjän eläkevakuutus, YEL-todistuksen toimittaminen

Toimittajaksi rekisteröinnin yhteydessä on huomioitava, että itsenäiset yrittäjät (toiminimi, yksityishenkilö) toimittavat rekisteröinnin yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain YEL-todistuksen.

Jos yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti 4 kk, niin itsenäisen yrittäjän on otettava 6 kk:n kuluessa yrittäjän eläkevakuutus. Yrittäjätoiminnan ollessa vähäistä (vuosittain eläkelaitoksen vahvistama työtuloraja), ei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YEL-vakuutusta ja työ kuuluu Kunnallisen eläkejärjestelmän (KuEL) piiriin.

Jos itsenäisellä yrittäjällä ei ole eläkevakuutusta, täytyy kunnan maksaa laskutetusta työstä tai palvelusta KuEL-eläkemaksua. Yrittäjän lähettämä lasku maksetaan yrittäjälle palkanmaksun periaatteiden mukaisesti.

Eläkkeellä oleva yrittäjä toimittaa todistuksen eläkkeellä olostaan. Eläkkeellä olevan henkilö kuuluu KuEL:n piiriin aina 68 vuoden iän täyttymiskuukauden loppuun ja näin ollen kunta on velvollinen suorittamaan työntekijä- ja työnantajamaksut KEVA:lle, jos YEL-todistusta ei ole.

YEL-todistus, ilmoitus puuttuvasta yrittäjän eläketurvasta tai todistus eläkkeellä olosta lähetetään ensimmäisen laskutuskerran yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain.