Takaisin etusivulle

Kouluun ilmoittautuminen

Huoltaja ilmoittaa lapsensa perusopetuksen ensimmäiselle luokalle

  • sähköisesti ajalla 13. – 20.1.2020
    ja/tai
  • palauttamalla kotiin lähetetyn ilmoittautumislomakkeen koululle 21.1.2020
    ilmoittautumisen kellonajat kouluittain

Kirjeet koteihin lähetetään viikolla 2. Mikäli kotiin ei ole tullut tiedotetta kouluun ilmoittautumisesta, lomakkeen voi tulostaa tästä.

Syksyllä 2020 perusopetuksen aloittavat vuonna 2013 syntyneet tai edellisenä vuonna lykkäystä saaneet lapset. Huoltaja ilmoittaa lapsensa sen koulunkäyntialueen kouluun (ensisijainen koulu), jonka alueella hänen kotinsa on syyslukukauden 2020 alussa.

Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun ja koulupaikan määräytyminen perustuu oppivelvollisen viralliseen kotiosoitteeseen ja sivistyslautakunnan hyväksymiin koulunkäyntialueisiin. Oppilaan viralliseksi kotiosoitteeksi katsotaan väestörekisterin ilmoittama osoite.

Haaparinteen asuinalueen lapset ilmoitetaan joko Toivalan tai Vuorelan kouluun sen mukaan mitä esikouluun mennessä on sovittu. Jos asiassa on epäselvyyttä, ilmoittautumis- ja koulupaikkaa voi tiedustella Toivalan ja Vuorelan koulun rehtoreilta:

  • Toivalan koulu, rehtori Marja Rytivaara, puh. 044 740 1711
  • Vuorelan koulu, rehtori Markus Jauhiainen, puh. 044 740 1701.

Koulunkäyntioikeutta toissijaiseen kouluun hakevat

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa myös oman koulunkäyntialueensa ulkopuoliseen kouluun (toissijainen koulu) perustellusta syystä. Koulunkäyntioikeutta on haettava ja päätöksen tekee sivistysjohtaja toissijaisen koulun rehtorin lausuntoon pohjautuen. Edellytyksenä toissijaisen koulupaikan myöntämiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan koulumatkojen järjestämisestä ja kustannuksista.
Oppilaan koulupaikan määräytyminen ja koulunkäyntioikeushakemus

Koulunkäynnin aloittamiseen lykkäystä hakevat

Psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella lapselle voidaan myöntää lupa aloittaa perusopetus vuotta laissa säädettyä myöhemmin. Tällöin lapsesta on toimitettava hakemus asiantuntijalausuntoineen koulutoimistoon. Lykkäyksestä on myös ilmoitettava 21.1. mennessä joko koululle tai koulutoimistoon ellei hakemusta ole toimitettu siihen mennessä koulutoimistoon.
Lykkäyshakemus

Erityisluokalle hakevat

Erityisluokkapaikkaa hakevat lapset tulee ilmoittaa lapsen ensisijaiseen kouluun, joka on mainittu kotiin tulleessa tiedotteessa. Sähköisen ilmoittautumisen sijaan suositellaan ilmoittautumista henkilökohtaisesti koululla, ja tässä yhteydessä olisi hyvä mainita erityisluokalle hakemisesta. Varsinainen erityisluokalle hakeminen tapahtuu lapsen päiväkodin kautta alkuvuoden 2020 aikana.
Erityisluokkapaikan saamisesta ja mahdollisesta sijoituskoulusta tiedotetaan perheille kevään 2020 aikana.

Maksuttomaan koulukuljetukseen hakevat

Lisätietoja koulukuljetuksesta saa tästä linkistä ja koulutoimistosta,
puh. 044 740 1307.
Peruskoulun koulukuljetuksen perusteet ja ohjeet ja koulukuljetushakemus

Iltapäivätoimintaan hakevat

Iltapäivätoimintaa järjestävät Siilinjärven kunta, Siilinjärven Pesis ry, Juniori-KalPa ry ja Siilinjärven seurakunta. Iltapäivätoimintaan hakeminen tapahtuu sähköisesti ajalla  13.1. – 30.4.2020.
Lisätietoja iltapäivätoiminnasta tästä linkistä ja numerosta 044 740 1302.

Kunnasta muuttavat / muun kunnan alueella koulua käyvät siilinjärveläiset

Mikäli lapsi ei aloita koulunkäyntiä Siilinjärven kunnassa poismuuton vuoksi tai hän aloittaa koulunkäynnin muun kunnan alueella sijaitsevassa koulussa (steinerkoulu, kristillinen koulu, toisen kunnan peruskoulu tms.), asiasta on ilmoitettava Siilinjärven koulutoimistoon tai kotiin tulleessa tiedotteessa mainitulle koululle.

Kouluun tutustuminen

Kukin koulu järjestää kouluun tutustumispäivän huhti-toukokuun aikana. Koulut tiedottavat tutustumispäivästä kouluun ilmoittautumisen yhteydessä ja pääsääntöisesti koulun läheisyydessä olevan päiväkodin kautta.

Terveydenhoitajan tarkastukset

Kouluuntulotarkastukset toteutuvat pääsääntöisesti kesä-elokuun aikana. Tieto tarkastuksesta tulee kotiin kevään aikana.

Sähköinen ilmoittautuminen (ajalla 13. – 20.1.2020)

Sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-järjestelmällä, joka vaatii kirjautumista varten tunnuksen. Huoltaja luo itselleen tunnuksen avainkoodin avulla. Viikolla 2 lähetetään koteihin tiedote/kirje kouluun ilmoittautumisesta ja siinä mukana menee lapsen kanssa samassa osoitteessa asuville huoltajille avainkoodit, jotka mahdollistavat henkilökohtaisen Wilma-tunnuksen luomisen. Kouluun ilmoittaudutaan kuitenkin vain yhden huoltajan tunnuksella.
Luodut Wilma-tunnukset ovat voimassa lapsen peruskouluajan.

Wilma-ohje henkilökohtaisen tunnuksen luomisesta.

Wilmaan kirjautumisen jälkeen valitse ylävalikosta ”Lomakkeet”, jolloin ”Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen” -lomake tulee valittavaksi

Lisätietoja saa koulutoimistosta, puh. 044 740 1306.