Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Kouluun ilmoittautuminen

Korona-aikana suosittelemme ilmoittautumisen tekemistä ensisijaisesti sähköisesti.

Huoltaja ilmoittaa lapsensa perusopetuksen ensimmäiselle luokalle

  • sähköisesti ajalla 11. – 18.1.2021
    ja/tai
  • palauttamalla kotiin lähetetyn ilmoittautumislomakkeen koululle 19.1.2021
    ilmoittautumisen kellonajat kouluittain

Kirjeet koteihin lähetetään viikolla 2. Mikäli kotiin ei ole tullut tiedotetta kouluun ilmoittautumisesta, lomakkeen voi tulostaa tästä.

Syksyllä 2021 perusopetuksen aloittavat vuonna 2014 syntyneet tai edellisenä vuonna lykkäystä saaneet lapset. Huoltaja ilmoittaa lapsensa sen koulunkäyntialueen kouluun (ensisijainen koulu), jonka alueella hänen kotinsa on syyslukukauden 2021 alussa.

Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun ja koulupaikan määräytyminen perustuu oppivelvollisen viralliseen kotiosoitteeseen ja sivistyslautakunnan hyväksymiin koulunkäyntialueisiin. Oppilaan viralliseksi kotiosoitteeksi katsotaan väestörekisterin ilmoittama osoite.

1.8.2021 alkaen Haaparinteen asuinalueella ne lapset, jotka syyslukukaudella 2021 aloittavat perusopetuksen ja joilla ei ole vanhempia sisaruksia alakoulussa, aloittavat koulunkäynnin Vuorelan koulussa. Koulunkäyntialueen muutos ei koske niitä oppilaita, jotka ovat jo aloittaneet perusopetuksen alakoulussa. Muutos ei myöskään koske niitä Haaparinteen alueen perheitä, joissa yksi lapsi on jo aloittanut perusopetuksen alakoulussa. Näiden perheiden osalta säilyy valinnanmahdollisuus Toivalan ja Vuorelan koulun välillä.

Koulunkäyntioikeutta toissijaiseen kouluun hakevat

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa myös oman koulunkäyntialueensa ulkopuoliseen kouluun (toissijainen koulu) perustellusta syystä. Koulunkäyntioikeutta on haettava ja päätöksen tekee sivistysjohtaja toissijaisen koulun rehtorin lausuntoon pohjautuen. Edellytyksenä toissijaisen koulupaikan myöntämiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan koulumatkojen järjestämisestä ja kustannuksista.
Oppilaan koulupaikan määräytyminen ja koulunkäyntioikeushakemus

Koulunkäynnin aloittamiseen lykkäystä hakevat

Psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella lapselle voidaan myöntää lupa aloittaa perusopetus vuotta laissa säädettyä myöhemmin. Tällöin lapsesta on toimitettava hakemus asiantuntijalausuntoineen koulutoimistoon. Lykkäyksestä on myös ilmoitettava 19.1. mennessä joko koululle tai koulutoimistoon ellei hakemusta ole toimitettu siihen mennessä koulutoimistoon.
Lykkäyshakemus

Erityisluokalle hakevat

Erityisluokkapaikkaa hakevat lapset tulee ilmoittaa lapsen ensisijaiseen kouluun, joka on mainittu kotiin tulleessa tiedotteessa. Varsinainen erityisluokalle hakeminen tapahtuu lapsen päiväkodin kautta alkuvuoden 2021 aikana.
Erityisluokkapaikan saamisesta ja mahdollisesta sijoituskoulusta tiedotetaan perheille kevään 2021 aikana.

Maksuttomaan koulukuljetukseen hakevat

Lisätietoja koulukuljetuksesta saa tästä linkistä ja koulutoimistosta,
puh. 044 740 1307.

Iltapäivätoimintaan hakevat

Iltapäivätoimintaa järjestävät Siilinjärven kunta, Siilinjärven Pesis ry, Juniori-KalPa ry ja Siilinjärven seurakunta. Iltapäivätoimintaan hakeminen tapahtuu sähköisesti ajalla  11.1. – 30.4.2021.
Lisätietoja iltapäivätoiminnasta tästä linkistä ja numerosta 044 740 1302.

Kunnasta muuttavat / muun kunnan alueella koulua käyvät siilinjärveläiset

Mikäli lapsi ei aloita koulunkäyntiä Siilinjärven kunnassa poismuuton vuoksi tai hän aloittaa koulunkäynnin muun kunnan alueella sijaitsevassa koulussa (steinerkoulu, kristillinen koulu, toisen kunnan peruskoulu tms.), asiasta on ilmoitettava Siilinjärven koulutoimistoon tai kotiin tulleessa tiedotteessa mainitulle koululle.

Kouluun tutustuminen

Kukin koulu järjestää kouluun tutustumispäivän yleensä huhti-toukokuun aikana. Koulut tiedottavat tutustumispäivästä kouluun ilmoittautumisen yhteydessä ja pääsääntöisesti koulun läheisyydessä olevan päiväkodin kautta. Korona voi vaikuttaa tutustumispäivän toteutumiseen.

Terveydenhoitajan tarkastukset

Kouluuntulotarkastukset toteutuvat pääsääntöisesti kesä-elokuun aikana. Tieto tarkastuksesta tulee kotiin kevään aikana.

Sähköinen ilmoittautuminen (ajalla 11. – 18.1.2021)

Sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-järjestelmällä, joka vaatii kirjautumista varten tunnuksen. Huoltaja luo itselleen tunnuksen avainkoodin avulla. Viikolla 1 lähetetään koteihin tiedote/kirje kouluun ilmoittautumisesta ja siinä mukana menee lapsen kanssa samassa osoitteessa asuville huoltajille avainkoodit, jotka mahdollistavat henkilökohtaisen Wilma-tunnuksen luomisen. Kouluun ilmoittaudutaan kuitenkin vain yhden huoltajan tunnuksella.
Luodut Wilma-tunnukset ovat voimassa niin kauan kun lapsi käy koulua Siilinjärven kouluissa (peruskoulut ja lukio).

Wilma-ohje henkilökohtaisen tunnuksen luomisesta.

Wilma-tunnuksen tekeminen aloitetaan osoitteesta https://wilma.siilinjarvi.fi/connect.
Tunnuksen tekemisen jälkeen Wilmaan kirjaudutaan osoitteessa https://wilma.siilinjarvi.fi.

1.7.2021 alkaen Wilman kirjautumisosoite: https://siilinjarvi.inschool.fi/

Wilmaan kirjautumisen jälkeen valitse ylävalikosta ”Lomakkeet”, jolloin ”Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen” -lomake tulee valittavaksi

Lisätietoja saa koulutoimistosta, puh. 044 740 1306.