Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kompostointi

Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöillä, joilla on vähintään 5 asuin­huoneistoa, on oltava erillinen biojätteen keräilyväline. Muilla kiinteistöllä syntyvän biojätteen ensisijainen käsittelymenetelmä on kompostointi omalla tontilla.

Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu eläin- tai hajuhaittoja, roskaantumista, vesien pilaantumista tai muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Elintarvikejätteen kompostoinnista on ilmoitettava Jätekukko Oy:lle.

Kompostoinnista voi ilmoittaa myös suoraan Omakukko-asiointipalvelussa (Täytä kompostointi-ilmoitus).

Ruoka- ja muu elintarvikejäte on kompostoitava jyrsijäsuojatussa kompostorissa, jossa on kansi sekä pohja tai pohjaverkko. Kompostorin on oltava talviaikaan lämpöeristetty.

Kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähem­mäksi kaivoa tai vesialuetta eikä ilman naapurin suostumusta 5 metriä lähemmäksi tontin rajaa. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa hyväksytyissä rakennuslupakuvissa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan ilman naapurin suostumusta.

Puutarhajäte voidaan kompostoida kompostikehikossa. Puutarhajätteet, joita ei kompostoida omalla tontilla, tulee toimittaa Säyneenjoen maankaatopaikan yhteydessä olevalle puutarhajätteiden vastaanottoalueelle. Puutarhajätteestä ei peritä maksua. Taajamien puistoalueille ja lähimetsiin puutarhajätteen läjittäminen on kiellettyä.

Yhteystiedot

Jätekukko Oy:n asiakaspalvelu
017 368 0152
asiakaspalvelu@jatekukko.fi

ympäristönsuojelupäällikkö
Matti Nousiainen
044 740 1422
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi