Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle
Hahmo saa idean ekotukitoiminnan aloittamisesta

Ekotukitoiminta

Siilinjärven kunnassa on aloitettu ekotukitoiminta kevään 2022 aikana. Ekotukitoiminnan on tarkoitus koskea mahdollisimman kattavasti koko kunnan henkilöstöä (pois lukien hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö). Ekotukitoiminnan avulla kuntaa koskevien jätepoliittisen-, resurssiviisaus- ja ilmasto-ohjelmien tavoitteita saadaan jalkautettua kunnan organisaation eri työyksiköihin toteutettavaksi. Ekotukitoiminnan keskiössä ovat vapaaehtoiset ekotukihenkilöt, jotka kouluttautumisen pohjalta kannustavat ja opastavat työkavereitaan ympäristön kannalta järkevimpiin ratkaisuihin työpaikalla. Ekotukihenkilöt tekevät oman työpaikkansa tilannekartoituksen ja sen pohjalta tyypillisesti vuoden mittaisen toimintasuunnitelman.  

Suomen kartalla ekotukihenkilöverkosto
Ekotukihenkilöverkosto

Ekotukitoiminnassa on mukana 35 kaupunkia, kuntayhtymää tai muuta organisaatiota. Ekotukitoimintaa ja sen kehittämistä koordinoi valtakunnallisesti Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut. Jokaisessa mukana olevassa kunnassa on nimetty ekotukikoordinaattori, joka tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden ja muiden organisaatioiden ekotukikoordinaattoreiden kanssa.  

Ekotukiverkoston internetsivut

Yhteystiedot 

ekotukikoordinaattori
Virve Suoaro
044 740 1442 

ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi