Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Ilmasto-ohjelmatyö KESTO-hankkeessa

Siilinjärven kunnalle on laadittu ilmasto-ohjelma Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma (KESTO) -hankkeessa vuosina 2020-2021. Ilmasto-ohjelmassa on asetettu tavoitteet kunnan ilmastotyölle ja laadittu konkreettiset toimenpiteet ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittarit niiden seuraamiselle.

KESTO-hankkeessa oli Siilinjärven lisäksi mukana useita Pohjois-Savon kuntia (Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus, Iisalmi, Lapinlahti ja Kiuruvesi).  Hankkeessa valmisteltiin mittareita sekä luotiin kuntiin yhteinen toimintatapa seurata ilmastovaikutuksia. Tavoitteena on seurata kuntien energia- ja materiaalitehokkuutta sekä ilmastopäästöjen vähentämiseen tähtäävien toimien taloudellisuutta ja vaikuttavuutta vuoteen 2035 mennessä.

Hankkeen kärkiteemoja olivat
1) energiansäästö, uusiutuvien energiamuotojen lisääminen kunnissa sekä liikkumisen uudet ratkaisut alueella ja
2) kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden parantaminen alueella sekä erilaiset pilotoinnit uusien kierrätyspalveluiden saamiseksi ja kierrätyksen tehostamiseksi alueella.

Hankkeen toteuttajana toimi Siilinjärven osalta Navitas Kehitys Oy. Hankkeen loppuraportti on valmistunut joulukuussa 2021.

Lisätietoja: Hankesivut

KESTO-hanke tuki osaltaa Pohjois-Savon ilmastotyötä, jossa on tavoitteena hiilineutraali Pohjois-Savo vuoteen 2035.

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt, hiilinielut ja puuston hiilivarastot on laskettu kuntatasolla. Laskenta tehtiin vuodelle 2018, mikä on tuorein vuosi, minkä pohjalta laskentoja voidaan tehdä. Päästöjen ja nielujen kehitystä arvioitiin myös vuoteen 2040 saakka. Selvityksen tilasi Pohjois-Savon ELY-keskus ja sen toteuttivat Benviroc Oy ja Luonnonvarakeskus kevään ja alkukesän 2020 aikana.

Pohjois-Savon ilmastotiekartta on valmistunut toukokuussa 2021. Tavoitteena on, että Pohjois-Savo on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ja hiilitase -tulokset ja aineistot

Pohjois-Savon ilmastosivusto – Hiilineutraali Pohjois-Savo

Yhteystiedot

ympäristönsuojelutarkastaja
Virve Suoaro
044 740 1442

ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi