Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

KESTO-hanke

Siilinjärven kunnalle laaditaan ilmasto-ohjelma Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma (KESTO) -hankkeessa vuosina 2020 – 2021. Ilmasto-ohjelmassa asetetaan tavoitteet kunnan ilmastotyölle ja laaditaan konkreettiset toimenpiteet ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittarit niiden seuraamiselle.

KESTO-hankkeessa on Siilinjärven lisäksi mukana useita Pohjois-Savon kuntia (Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus, Iisalmi, Lapinlahti ja Kiuruvesi).  Hankkeessa valmistellaan mittareita sekä luodaan kuntiin yhteinen toimintatapa seurata ilmastovaikutuksia. Tavoitteena on seurata kuntien energia- ja materiaalitehokkuutta sekä ilmastopäästöjen vähentämiseen tähtäävien toimien taloudellisuutta ja vaikuttavuutta.

Hankkeen kärkiteemoja ovat
1) energiansäästö, uusiutuvien energiamuotojen lisääminen kunnissa sekä liikkumisen uudet ratkaisut alueella ja
2) kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden parantaminen alueella sekä erilaiset pilotoinnit uusien kierrätyspalveluiden saamiseksi ja kierrätyksen tehostamiseksi alueella.

Hankeen toteuttajana toimii Siilinjärven osalta Navitas Kehitys Oy.

Lisätietoja: Hankesivut

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt, hiilinielut ja puuston hiilivarastot on laskettu kuntatasolla. Laskenta tehtiin vuodelle 2018, mikä on tuorein vuosi, minkä pohjalta laskentoja voidaan tehdä. Päästöjen ja nielujen kehitystä arvioitiin myös vuoteen 2040 saakka. Selvityksen tilasi Pohjois-Savon ELY-keskus ja sen toteuttivat Benviroc Oy ja Luonnonvarakeskus kevään ja alkukesän 2020 aikana.

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ja hiilitase -tulokset ja aineistot

Ympäristönsuojelutarkastaja Virve Suoaro, puh. 044 740 1442