Takaisin etusivulle

Oppilasarviointi

Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearvointiin.

Perusopetuslain 22 §:n mukaan oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.

Arvioinnin perusteet ja kriteerit on yksityiskohtaisesti määritelty perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Lukuvuoden päättyessä oppilaalle annetaan lukuvuositodistus.

Lukuvuositodistuksessa todetaan oppilaan vuosiluokalta siirtyminen, vuosiluokalle jättäminen tai ehdollinen vuosiluokalle jättäminen. Lukuvuoden aikana voidaan antaa myös välitodistus, johon merkitään samat tiedot kuin lukuvuositodistukseen lukuun ottamatta luokalta siirtoa.

Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat:

1. Lukuvuositodistus
2. Välitodistus
3. Erotodistus
4. Päättötodistus

Lukuvuosiarviointi toteutetaan vuosiluokilla 1. – 4. sanallisena arviointina kaikissa oppiaineissa. Vuosiluokilla 5. – 9.  annetaan numeroarviointi.

Väliarvioinnissa vuosiluokilla 1. – 5. käydään arviointikeskustelu ja vuosiluokilla 6. – 9. annetaan numeroarviointi.