Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Oppilasarviointi

Perusopetuksessa oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa tehtävää. Arvioinnin tehtävänä on

– ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi).

– määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet (summatiivinen arviointi).

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä itsearvioinnin taitojen kehittäminen toteutuvat formatiivisen arvioinnin avulla. Summatiivisesti arvioidaan sitä, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet.

Osana summatiivista arviointia oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus. Lukuvuosiarviointi toteutetaan vuosiluokilla 1.- 3. sanallisena arviointina kaikissa oppiaineissa ja käyttäytymisessä. Vuosiluokilla 4. – 9. arviointi toteutetaan numeroarviointina. Alakoulussa oppilaalle ei anneta varsinaista väliarviointia (”joulutodistus”) todistuksen muodossa. Väliarviointi tapahtuu arviointikeskustelun muodossa. Yläkoulussa väliarviointina annetaan välitodistus numeroarviointina.

Perusopetuksen arviointi perustuu opetussuunnitelmaan. Arviointia koskevaan opetussuunnitelmaan voi tutustua tästä.