Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Rahoitus ja avustukset

Pankit

Alkavien ja toimivien yrityksien keskeisin rahoittaja on monesti pankki. Näin ollen, ole yhteydessä omaan tai alueella toimiviin pankkeihin ja keskustele heidän kanssaan rahoituksen tarpeestasi. Monesti pankit opastavat ja kertovat julkisen rahoituksen (Finnvera Oyj) mahdollisuudesta kytkeä se kokonaisuuteen mukaan.

Finnvera Oyj

Finnvera Oyj on valtion erityisrahoituslaitos, joka parantaa ja monipuolistaa sekä alkavien, että toimivien yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin.

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin rahoituksen järjestelytarpeisiin ja valmius on kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yrityksiä. Suosittelemme yrityksiä ottamaan ensin yhteyttä omaan pankkiinsa. Turvaamme pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Finnvera Oyj:n sivuilta löydät tietoa rahoituksen hakemisesta, maksusuunnitelman muuttamisesta ja Finnveran ratkaisuista käyttöpääomatarpeisiin.

www.finnvera.fi

ELY-keskus

ELY-keskuksesta saa tukea, kun yritys kehittää omaa toimintaansa tai investoi. ELY-keskus tarjoaa palveluita, joiden avulla tähdätään mm. pk-yritysten yritystoiminnan kasvuun ja kehittämiseen, liiketoiminnan ja johtamistaitojen tehostamiseen, teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen, henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen tai uusien työntekijöiden kouluttamiseen.

https://www.ely-keskus.fi/elinkeinot

Kalakukko Ry

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry on Koillis-Savossa ja Kuopion seudulla toimiva maaseudun kehittämisyhdistys ja yksi Suomen 54:stä Leader-ryhmästä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää alueen maaseudun elinvoimaisuutta sekä kehittää asumisen, yrittämisen ja toimeentulon edellytyksiä. Leader-toiminnan avulla tuetaan maaseudun toimijoiden pieniä kehittämis- ja investointihankkeita. Kalakukon kautta haettava Leader-rahoitus on aloittaville ja pienille yrityksille tarkoitettu tukimahdollisuus.

http://www.kalakukkory.fi/fi/