Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta esiopetukseen on lapsen huoltajalla.

Maksuttomaan esiopetukseen ovat toimintakaudella 2024 – 25 oikeutettuja vuonna 2018 syntyneet lapset. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 8.1.- 16.1.2024

Esiopetusilmoituksen yhteydessä huoltajat hakevat myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta tarvittaessa.
Huom. Yksityisen palveluntuottajan kanssa tehdään palvelusopimukset heidän käytäntöjensä mukaisesti

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Mikäli ilmoittautuminen ei sähköisesti onnistu, ota yhteyttä palveluohjaaja Susanna Lahteen, 044 740 1964

Oikeutus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen

Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pidempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. Esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Lue lisää esiopetuskuljetuksen ohjeistuksesta, pdf.

Tästä linkistä löytyy täytettävä kuljetushakemus pdf-lomake. Tallenna ensin lomake, tämän jälkeen täytetyn lomakkeen voi  lähettää (omalla vastuulla) sähköpostin liitteenä osoitteeseen koulutoimisto@siilinjarvi.fi tai suojatun sähköpostin välityksellä (lue ohjeet suojatun sähköpostin käytöstä nettisivuiltamme Asioi verkossa) . Lisätietoja puhelinnumerosta 044 740 1307.