Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta esiopetukseen on lapsen huoltajalla.

Maksuttomaan esiopetukseen ovat toimintakaudella 2021-22  oikeutettuja vuonna 2015 syntyneet lapset. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti alla olevasta linkistä 11.-19.1.2021 välisenä aikana.

Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tee hakemus esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä sivulla 5 (Hakutoiveet).

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Mikäli ilmoittautuminen ei sähköisesti onnistu, ota yhteyttä palveluohjaaja Susanna Lahteen, 044 740 1964

 

 

OIKEUTUS MAKSUTTOMAAN ESIOPETUSKULJETUKSEEN

Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen on yli 5 km, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin. Esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi (hakemuksen liitteeksi tarvittavat lausunnot). Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä  avustus. Lue lisää esiopetuskuljetuksen ohjeistuksesta

Tästä linkistä löytyy täytettävä kuljetushakemus pdf-lomake. Tallenna ensin lomake, tämän jälkeen täytetyn lomakkeen voi  lähettää (omalla vastuulla) sähköpostin liitteenä osoitteeseen koulutoimisto@siilinjarvi.fi tai tulostaa ja toimittaa koulutoimistoon. Lisätietoja puhelinnumerosta 044 740 1307.

Siilinjärven kunta
Koulutoimisto
Kasurilantie 1
PL 5, 71800 Siilinjärvi