Takaisin etusivulle

Valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman laadinta perustuu erityislainsäädäntöön ja valtioneuvoston asetukseen kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta. Suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat ja niihin sisältyvät painopistealueet paikalliset olosuhteet ja elinkeinorakenne huomioon ottaen.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on lainsäädännön mukaan toiminnanharjoittajalle maksullista. Ympäristöterveyspalvelut perii suunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja näytteenotosta sekä tutkimuksista ympäristöterveyspalveluiden taksan mukaisen maksun. Valvontamaksut määräytyvät tarkastusmäärien ja tarkastuksiin käytetyn ajan perusteella. Valvontasuunnitelma vuodelle 2019 hyväksyttiin ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2018 (§ 24). Yhteistoiminta-alueen valvontasuunnitelma perustuu valtakunnalliseen Eviran ja Valviran laatimaan ympäristöterveydenhuollon yhteiseen valvontaohjelmaan. Valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 avautuu tästä.

Yhteystiedot

ympäristöterveysjohtaja
Emilia Savolainen
044 740 1435
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Ympäristöterveysjohtajan sijaisena ajalla 27.3.2020-8.2.2021 toimii oto terveystarkastaja Antti Hartikainen, antti.hartikainen@siilinjarvi.fi, 044-740 1435.
Ajalla 9.2.2021-11.4.2021 sijaisena toimii vastaava eläinlääkäri Kaisa Hartikainen
kaisa.hartikainen@siilinjarvi.fi, p. 044 740 1423