Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle
Kuva: Vesi-Eko Oy

Ahmo-lammen syyskuisesta kemikaalikäsittelystä

31.12.2019

Siilinjärven Ahmo-lammen eteläpään syvänteeseen levitettiin 18.-19.9.2019 7 000 kg fosforia sitovaa Phoslock®-kemikaalia. Raemuotoisesta kemikaalista tehtiin liuos, joka laskettiin lammen alusveteen. Aineen sisältämä lantaanimetalli sitoo vedessä liukoisessa muodossa olevaa fosfaattifosforia heikosti liukenevaan muotoon. Käsittely onnistui teknisesti suunnitellulla tavalla. Käsittelyn vaikutuksia lammen ja läheisten pohjavesihavaintopaikkojen veden laatuun seurattiin vesinäyttein.

Phoslock on käytännössä bentoniittisavea, johon lantaanimetalli on valmistusvaiheessa kiinnitetty. Tilapäiset samentumishaitat olivat siten odotettuja. Samentumishaittojen vähentämiseksi ja vaikutusalueen rajaamiseksi Ahmo-lammen pääsyvänteen ja eteläisen käsittelysyvänteen väliin asennettiin pinnasta pohjaan yltävä pressuaita. Aita oli käytössä noin kolmen viikon ajan käsittelystä. Ennen käsittelyä veden näkösyvyys oli noin 5,5 metriä ja vuorokausi myöhemmin reilu metri. Kuukauden kuluttua käsittelystä sameus oli vähentynyt ja näkösyvyys oli hieman yli kolme metriä.

Lantaanipitoisuuden muutosta seurattiin sen mahdollisten toksisten vaikutusten takia. Pitoisuudet pysyivät kuitenkin alle toksisuustesteissä vaikutuksia aiheuttaneen tason koko syksyn seurantajakson ajan. Ennen käsittelyä vedessä ei käytännössä ollut lantaania. Vuorokausi käsittelyn jälkeen eteläisen syvänteen lantaanipitoisuus oli 200-300 µg/l, jonka jälkeen pitoisuus alkoi laskea. Kuukausi käsittelyn jälkeen pitoisuus oli alle 10 µg/l. Pääsyvänteellä lantaanipitoisuus nousi korkeimmillaan tasolle 16 µg/l. Pohjaveden lantaanipitoisuudet eivät muuttuneet syksyn havaintokertojen välillä, pysyen tasolla <0,01-0,14 µg/l.

Levitystyöstä vastanneen Vesi-Eko Oy:n limnologi Erkki Saarijärven mukaan aineen levitys tapahtui aivan kesäkauden lopulla, jolloin luontainen syystäyskierto vaikutti kerrostumis- ja ravinneoloihin jälkiseurannassa. Käsittelyn vaikutuksia Ahmo-lammen rehevyyteen onkin siten vaikea arvioida syksyn 2019 tarkkailujakson tulosten perusteella. Vasta talven ja kesän 2020 tulosten perusteella voidaan arvioida käsittelyn vaikutusta hapettomissa olosuhteista sedimentistä vapautuvan fosforin määrään ja sitä kautta mm. levämääriin. Levitystyö onnistui pääpiirteissään suunnitelmien mukaan, joten siltä osin odotusarvo myös toiminnan vaikuttavuudesta on hyvä.

Yhteyshenkilöt

Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut, kunnanpuutarhuri Sari Riekkinen, puh. 044 740 1520
Vesi-Eko Oy Water-Eco Ltd, Erkki Saarijärvi, puh. 044 279 8603