Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kuulemismenettely pohjavesialueiden rajausmuutoksiin liittyen saatu päätökseen

21.6.2018

Pohjois-Savon ELY-keskus on saanut päätökseen pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten päivityksiin liittyvän kuulemisen sekä vastineiden laatimisen kannanottoihin ja lausuntoihin muun muassa Siilinjärven kunnassa sijaitsevien pohjavesialueiden osalta. Siilinjärvellä Kärängänmäen pohjavesialueen rajaus päivitetään ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin loppuvuodesta 2018, minkä jälkeen luokka- ja rajausmuutokset tulevat voimaan. Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjavesialueiden rajausmuutosta ei tässä yhteydessä toteuteta ennen alueelle tehtäviä lisäselvityksiä.

ELY-keskuksen mukaan Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjavesialueiden lisäselvityksillä halutaan vielä saada tarkempaa tietoa maaperän laadusta ja kerrospaksuuksista pohjavesialueiden laajentuvilla osilla. Lisäselvityksiin on päädytty, koska esitetty laajennusalue on varsin laaja ja koska lisäselvitykset tukevat myös pohjaveden suojelua. Esimerkiksi Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen laajennusosalle sijoittuvalta Siilinjärven ratapihan alueelta on tarvetta lisätiedolle pohjaveden muodostumisesta. Myös Siilinjärven kunnanhallitus ja alueen asukkaat ovat tuoneet esille lisäselvitysten tarpeen.

Ennen Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen rajausmuutosten toteuttamista asiasta tiedotetaan ja uusitaan kuuleminen.

Lisätiedot:
Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedote
Yhteenveto lausunnoista ja kannanotoista ja niiden vastineista
Lisätietoa luokitustyöstä Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilla