Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjavesialueiden rajauksia päivitetään

24.5.2023

Siilinjärvellä sijaitsevilla Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjavesialueilla on toteutettu kaksi isompaa pohjavesitutkimusta. Vuonna 2016 valmistuneen pohjavesialueiden geologisen rakennetutkimuksen ja pohjaveden matemaattisen virtausmallin lisäksi vuoden 2023 alkupuolella on valmistunut jatkotutkimus, jossa on tehty täydentäviä tutkimuksia pohjavesialueilla.

Pohjois-Savon ELY-keskus on uusien tutkimusten perusteella tarkistanut Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjavesialueiden rajauksia. Uudet pohjavesialuerajaukset ovat nähtävillä 15.5.–16.6. välisenä aikana muun muassa kunnan ilmoitustaululla, jonka aikana on mahdollista ilmoittaa lisätietoja alueen geologiasta ja pohjavesihavainnoista tai antaa muuta rajausmuutokseen liittyvää palautetta. Uudet pohjavesialuerajaukset päivitetään ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään syksyn 2023 aikana, minkä jälkeen muutokset tulevat voimaan.

Pohjavesialueen ja muodostumisalueen rajan määrittämisen tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan hydrogeologiseen tietoon. Tällä tarkoitetaan mahdollisimman ajantasaista ja tarkkaa tietoa alueen geologiasta ja pohjavesiolosuhteista. ELY-keskukset vastaavat pohjavesialueiden määrittämisestä ja luokituksesta sekä pohjavesialuetietojen ylläpidosta. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain sekä vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan ELY-keskuksen on muutettava pohjavesialueen rajausta tai luokitusta, jos niihin olennaisesti vaikuttava tieto sitä edellyttää.

Kuulutus asiasta on nähtävillä tästä linkistä. Kuulutusaineistossa on mukana rajausmuutoskartat, jotka havainnollistavat mitä rajausmuutos tarkoittaa.