Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Ilmanlaatutilanne

5.4.2024

Pääsiäisen jälkeen katupölytilanne on ollut hyvin vaihteleva. Ajoittain tyyninä kuivina hetkinä hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet ovat olleet koholla ja ilmanlaatu huono, hetkellisesti jopa erittäin huono osalla Kuopion, Varkauden ja Siilinjärven mittausasemia. Siilinjärven Sorakujalla vuorokausiraja-arvo 50 μg/m3 ylittyi lievästi 3.4. ja 4.4. Lisäksi tuulinen sää aiheutti voimakasta pölyämistä Yaran Siilinjärven kaivosalueella 3.4. Tuulen alapuolella Kolmisopen mittausasemalla hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausikeskiarvo oli 194 μg/m3 myös pienhiukkasten (PM2,5) vuorokausiohjearvo (WHO) ylittyi.

Sorakujan mittausasemalla hengitettävien hiukkasten pitoisuus viikolla 14 (Lähde: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu)

Sorakujalla vuorokausiraja-arvotaso on ylittynyt maalis-huhtikuussa toistaiseksi 6 vuorokautena.

Viikonlopulle on luvattu sateita ja ensi viikolle vaihtelevaa säätä. Sateet puhdistavat väliaikaisesti ilmaa, mutta kuivina aurinkoisina päivinä ilman pölypitoisuudet voivat kohota tasolle, jolla on haitallisia terveysvaikutuksia. Herkät väestöryhmät, kuten lapset ja vanhukset sekä erityisesti henkilöt, joilla on vakavia hengityselin- tai sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, voivat saada tällöin oireita. Kohonneille epäpuhtauspitoisuuksille altistumista voi vähentää välttämällä oleskelua ja liikkumista tällöin ulkona ja erityisesti pääväylien varrella. Oireita saavien kannattaa välttää voimakasta fyysistä ponnistelua vaativia toimia ulkona. Pölyisillä alueilla liikkuessa oloa voi helpottaa esimerkiksi käyttämällä riittävän suodatuskyvyn omaavaa hengityksensuojainta, kuten FFP2-luokan hengityksensuojainta.

Ilmanlaadun reaaliaikaiset mittaustulokset ovat nähtävissä verkkosivulla https://aqverkkokuopio.net (sivulla myös Yaran ympäristön mittauspaikkojen tulokset) ja valtakunnallisilla ilmanlaatusivuilla http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu. Reaaliaikainen ilmanlaatu Sorakujan mittausasemalla on nähtävissä myös Siilinjärvi-sovelluksessa.

Lisätietoja:
ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422