Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Innovoi ja hae mukaan: Kokeiluhaku etsii ratkaisuja materiaalitehokkuuden haasteisiin

20.1.2021

Huomio sinä tulevaisuuteen katsova ilmastosankari! Tervetuloa osallistumaan KESTO-hankkeen materiaalitehokkuuden kokeiluhakuun, joka on nyt auki!

Kokeiluhaussa etsitään uusia innovatiivisia kokeiluja, jotka lisäävät materiaalien tai tavaroiden käyttöikää, tehokkaampaa käyttöä tai uudistettavuutta, lisää tavaroiden yhteiskäyttöä tai tuottaa palveluita omistamisen sijaan. Yhtä kokeilua tuetaan 7 000 € ja kokeiluhakuun voi osallistua Y-tunnuksellinen toimija.

Kokeilut toteutetaan KESTO-hankkeen kunnissa Ylä-Savossa (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti ja Vieremä) tai Keski-Savossa (Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) ja Siilinjärvellä. Kokeilun voi toteuttaa yhdessä tai useammassa kunnassa. Kokeiluja rahoitetaan 1–2 per seutu, enimmillään toteutetaan neljä materiaalitehokkuuden kokeilua. Kokeiluhaku on auki 28.2.2021 saakka. Kokeilut tulee toteuttaa syyskuun loppuun 2021 mennessä.

Kokeilut voivat liittyä seuraaviin teemoihin:

1. Yritysten tunnistettujen hyödyntämättömien materiaalivirtojen hyödyntämistä Tunnistatko nimetyn yrityksen sivuvirran, jota voisi hyödyntää tehokkaammin tai jolle olisi uudenlainen käyttötarkoitus? Tai tunnistatko jätejakeen, joka ei itse asiassa olekaan jätettä vaan arvokasta raaka-ainetta toiseen tuotteeseen? Kuvaile sivuvirta tai jätejae ja esitä uskottava suunnitelma sen hyödyntämiseksi. Kokeilussa myös testaat ideasi toteutuskelpoisuutta.

2. Tavaroiden käyttöajan pidentämistä, tavaroiden ja materiaalien uudelleen käyttöä Kokeilussa haetaan käytössä olevien tavaroiden tai materiaalien uudelleen käyttöä. Tässä kokeilussa ei haeta jätteiden kierrätyksen ratkaisuja. Millaisella uudella ratkaisulla tiettyä tavaraa tai tavararyhmää voisi uudistaa, modernisoida tai lisätä ominaisuuksia siten, että tavaran saa lisää käyttöikää tai uuden käyttötarkoituksen? Kuinka materiaaleja voisi uudelleen käyttää pois heittämisen sijaan? Innovoi ja testaa ideasi kokeilussa.

3. Jakamistaloutta (yhteiskäyttöä) kunnissa tai alueen yrityksissä, esim. Lainaamo-toiminta Jakamistaloudella tarkoitetaan verkkoteknologian kehittymisen myötä syntyneitä sosiaalisia ja taloudellisia järjestelmiä, jotka mahdollistavat erilaisten omistusten, resurssien ja taitojen jakamisen ja vaihtamisen sellaisilla tavoilla ja sellaisissa mittakaavoissa, jotka eivät aiemmin ole olleet mahdollisia. Mikä on ideanne jakamistalouteen? Kuinka yhteiskäyttö toteutetaan? Mitä tavaroita tai palveluita voisi olla yhteiskäytössä? Esitä ideasi ja toteuta kokeilu!

4. Joku muu materiaalitehokkuuden edistämistä toteuttava kokeilu Esitä selkeä kokeilusuunnitelma ja perustele kokeilun tarve. Kokeiluissa haetaan materiaalikiertojen ja yhteiskäytön ympärille ansaintamahdollisuuksia tai liiketoimintaa. Kokeilun toteuttajille on mahdollisuus kokeiltavan liikeidean tai yritystoiminnan kehittämiseen sekä yhteistyöverkostojen luomiseen Tie menestykseen aloittaneesta yrittäjästä onnistujaksi -hankkeen yrityssparrauksen kautta.

Kokeiluhaku on nyt auki Cloudia-pienhankintapalvelussa osoitteessa www.pienhankintapalvelu.fi.

Lisätietoja kokeiluhausta antaa:

projektivastaava Elina Huerta (Keski-Savo ja Siilinjärvi)

elina.huerta@navitas.fi puh. 044 730 8514