Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Jätevesineuvontaa tarjolla Siilinjärvellä

18.7.2018

Jätekukko Oy:n toteuttamassa neuvontahankkeessa on taasen tarjolla maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa Siilinjärven kunnan alueella. Neuvonnan tarkoituksena on tuoda kiinteistökohtaisesti ajantasaista tietoa jätevesienkäsittelystä ja lainsäädännöstä viemäriverkoston ulkopuolisten alueiden kiinteistöjen omistajille. Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta kohdennetaan tänä kesänä erityisesti ranta-alueilla (rakennus enintään 100 metrin etäisyydellä rantaviivasta) oleville asuinkiinteistöille. Neuvontaa tarjotaan kiinteistöjen omistajille lähetettävällä kirjeellä. Mahdollisuuksien puitteissa käyntejä tehdään pyynnöstä myös muille kiinteistöille.

Jätevesijärjestelmät tulisi saattaa määräykset täyttävään kuntoon ranta- ja pohjavesialueilla määräaikaan 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla jätevesijärjestelmä on saneerattava määräysten mukaiseksi rakennuslupaa edellyttävän peruskorjauksen tai jätevesijärjestelmän korjaamisen yhteydessä.  Saneerauksen tarpeeseen ja jätevesijärjestelmän vaadittuun tehokkuuteen vaikuttavat esimerkiksi jo olemassa olevan jätevesijärjestelmän rakennusvuosi, kiinteistönomistajan ikä, kiinteistön varustelutaso sekä kunnan rakennusmääräykset. Oman kiinteistön jätevesijärjestelmän uudistamisen tarpeen voi tarkistaa esimerkiksi hankkeen jätevesineuvojalta.

Lisätietoa neuvontahankkeesta ja oman kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostustarpeesta:
https://www.jatekukko.fi/palvelut/saostus-ja-umpisailiolietteet/haja-asutusalueiden-jatevedet.html
http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi

Lisätietoa:
Jätevesineuvoja Harri Kinnunen, Jätekukko Oy, puh. 044 368 0232, harri.kinnunen@jatekukko.fi
Ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen, Siilinjärven kunta, ympäristönsuojelu, puh. 044 740 1421, ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi