Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Karppinen-lammen uimaranta on pois käytöstä

3.8.2023

Toivalassa on tullut laajennuksia puolustusvoimien käyttämiin maa-alueisiin.

Metsähallitus on hankkinut marraskuussa 2022 Toivalan Uuhimäestä 26 hehtaarin maa-alueen. Maa-alueen hankinnan jälkeen Metsähallituksen hallinnassa oleva maa-alue on laajentunut Toivalassa Karppinen-lammen itä- ja pohjoisrannalle, ulottuen Ranta-Toivalan tielle saakka. Alue kuuluu puolustusvoimien pysyvästi käyttämiin alueisiin.

Puolustusvoimien käytössä olevista alueista määritetään Puolustusministeriön asetuksella (14.12.2007/1253). Asetuksessa säädetään muun muassa oleskelu- ja vierailuluvista sekä kieltotauluista.

Puolustusvoimista annetun lain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat maa-alueet merkitään keltapohjaisin kieltotauluin, joissa kielletään pääsy alueelle ja ilmoitetaan kiellon rikkomisen rangaistavuudesta. Lailla puolustusvoimista (11.5.2007/551) säädetään puolustusvoimien käytössä olevalla alueella olevat liikkumista koskevat kiellot ja rajoitukset.

Aluemuutoksen myötä puolustusvoimat on siirtänyt uuden maa-alueen rajalle Keltuntielle Ranta-Toivalan suunnasta saavuttaessa kieltotaulun sekä puomin. Alueelle ei ole pääsyä ilman oleskelu- ja vierailulupaa. Ko. luvan myöntämisestä säädetään puolustusvoimista annetun lain 15 §:n 3 momentissa, jonka mukaan lupaa voidaan hakea. Aluemuutos ja mainitut rajoitukset koskevat myös Karppinen-lammen uimarantaa. Uinti- ja virkistyskäyttöön oleskelu- ja vierailulupia ei myönnetä.