Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kompostoinnin valvontaa syyskuussa

30.8.2022

Kuntien valvontaviranomaiset valvovat biojätteen kompostointia koskevien määräysten noudattamista. Siilinjärvellä tehdään kompostoinnin tarkastuskäyntejä syyskuussa Leppäkaarteen ja Harjamäen alueilla. Käynneillä opastetaan kompostoinnissa ja tarkastetaan kompostoinnin asianmukaisuus. Käynnistä ilmoitetaan kiinteistön haltijalle kirjeitse.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee taajamissa omakotitaloihin – vaihtoehtona kompostointi

Uudistuneen jätelain myötä suurempiin taajamiin tulee biojätteelle erilliskeräysvelvoite myös omakotitaloihin. Valmisteltavina olevien kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan Siilinjärvellä erilliskeräysalueeseen kuuluvat kirkonkylän sekä Vuorela-Toivalan taajamat. Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on biojätteen kompostointi omalla kiinteistöllä tai kimpassa naapurin kanssa.

Elintarvikejätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus Jätekukolle. Kompostoinnilla voidaan alentaa kiinteistön jätemaksuja. Elintarvikejätteen kompostoi Jätekukon toimialueella noin puolet omakotikiinteistöistä. Ympäristö kiittää kompostoivaa, koska biojätteitä ei tarvitse tällöin kuljettaa muualle käsiteltäväksi. Kompostoimalla saa myös ravinnepitoista kompostimultaa, joka on kotipuutarhassa erinomaista maanparannusainetta; samalla säästetään lannoitteiden ja mullan ostossa. Kompostointi on myös helppoa; onnistumiseen tarvitaan toimiva kompostori, riittävästi hyvälaatuista seosainetta ja hiukan asiaan perehtymistä.

Kompostorin voi tehdä itse tai ostaa valmiina. Jätehuoltomääräysten mukaan elintarvikejätteet kompostoidaan jyrsijäsuojatussa kompostorissa. Kompostia on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle. Vanhat kylmälaitteet ovat ympäristölle haitallisia eivätkä sovellu kompostoreiksi. Käytöstä poistetut kylmälaitteet otetaan vastaan maksutta lajitteluasemalla.

Aikaisemmilla tarkastuskäynneillä on havaittu, että kompostointi on pääosin asianmukaista. Puutteita on ollut esimerkiksi kompostorin rakenteessa ja hoidossa tai kompostori on voinut jäädä pois käytöstä. Tarkastuksesta laadittava pöytäkirja laitetaan tiedoksi Savo-Pielisen jätelauta-kunnalle, joka tarkastaa tarvittaessa kiinteistön jätehuollon perusmaksun suuruuden sekä sekajäteastian tyhjennysvälin.

Kompostoinnista löytyy ohjeita ja opas Jätekukon nettisivuilta.

Lisätiedot:
Ympäristönsuojelutarkastaja Anne Mutanen, p. 044 740 1421 (5.9. alkaen)
Ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, p. 044 740 1422