Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kunnan perusopetuksen koulujen ja päiväkotien esiopetuksen kouluruokailun järjestäminen 18.3.–30.5.2020

2.4.2020

Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen on erityistoimivaltuuksiinsa perustuen 2.4.2020 päättänyt lahjakortin antamisesta korvauksena kouluruokailun puuttumisesta etäopetuksessa perusopetuksen koulujen ja päiväkotien esiopetuksen osalta.

Lahjakortti osoitetaan oppilaalle ja se on tarkoitettu elintarvikkeiden ostamiseen korvaamaan kouluruokailua etäopetuksen osalta. Lahjakortilla katetaan poikkeusolojen kouluruokailu ajalla 18.3.–30.5.2020. Lahjakortin arvo on suurempi kuin kouluaterioiden raaka-aineen arvo ko. ajanjaksolla.

Käytännön järjestelyistä ja lahjakortin suuruudesta

 Siilinjärvellä toimivalla neljällä merkittävällä päivittäistavarakaupan toimijalla on olemassa lahjakortti, joka soveltuu kyseiseen tarkoitukseen. Nämä toimijat ovat S-ryhmä, K-ryhmä, Lidl ja Halpa-Halli. Oppilaiden huoltajilta selvitetään viikolla 15, minkä ryhmittymän lahjakortin he haluavat. Tiedotus tapahtuu Wilman ja päivähoidon sähköisen järjestelmän kautta. Lisäksi kunnan kotisivuilla julkaistaan asiasta tiedote. Lahjakortit postitetaan koteihin lapsen nimellä. Postitus tapahtuu viikoilla 16 ja 17. Näin ollen perheet saavat lahjakortin porrastetusti huhtikuun aikana.

Mikäli oppilas opiskelee kokonaisuudessaan etäopetuksessa, lahjakortin suuruus on 75 €/oppilas (tai esioppilas koko ajan kotona). Mikäli oppilas opiskelee osittain etäopetuksessa, osin koulussa, lahjakortin suuruus on 40 €/oppilas (vastaavasti esiopetusoppilailla).

Taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kuntien tulee poikkeusoloissa järjestää etäoppilaiden ruokailua mahdollisuuksien mukaan. Kunta onkin selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja ruokailumahdollisuuksiksi. Tavoitteena on ollut aikaisempaa laajempi ruokailun mahdollisuus, toteutettuna siten, että se tukee koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehtyä työtä. Oppilasmäärästä johtuen kouluruokailu tai kouluruuan jakaminen kouluilla aiheuttaisi merkittävää sosiaalisten kontaktien lisääntymistä ja mahdollistaisi koronaviruksen leviämisen.

Siilinjärven perusopetuksessa on reilu 2700 oppilasta ja reilu 300 esioppilasta. Perusopetuksen oppilaista noin 100 opiskelee lähiopetuksessa ja esiopetuksen oppilaista lähiopetuksessa on noin 70 oppilasta. Osa lähiopetuksessa olevista oppilaista ja esioppilaista opiskelee osan päivistä etänä. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemisen vuoksi kouluruokailun järjestäminen ei ole ollut mahdollista normaalilla tavalla. Siilinjärvellä on järjestetty etäoppilaille ruokailumahdollisuus kouluilla. Tähän asti kouluilla on käynyt ruokailemassa vain muutama etäoppilas. Siilinjärven kunta on kuitenkin vedonnut huoltajiin, että mikäli huoltajat pystyvät järjestämään etäoppilaan ruokailun, se olisi erittäin toivottavaa, koska ruokailemaan kokoonnuttaessa on selkeä vaara koronaviruksen leviämiseen.

Jatkossakin lähiopetuksessa oleville oppilaille ja esioppilaille järjestetään kouluilla ja päiväkodeissa kouluruokailu. Lisäksi etäopetuksessa olevat oppilaat voivat käydä syömässä koululla, mikäli ruokailun järjestäminen oppilaalle muutoin (esim. taloudelliset syyt) on vaikeaa. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on kuitenkin toivottavaa, että tätä mahdollisuutta käytetään vain vähän.

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Vesa Lötjönen (puh. 0447401101), sivistysjohtaja Antti Jokikokko (puh. 0447401301) ja talousjohtaja Petteri Ristikangas (puh. 0447401103)