Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kunnanvaltuusto hyväksyi ilmasto-ohjelman

18.6.2021

Siilinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.6.2021 Siilinjärven ilmasto-ohjelman vuoteen 2035. Ohjelmassa määritellään painopisteet Siilinjärven ilmastotyölle.

Siilinjärven kuntastrategiassa vahvan ja vastuullisen Siilinjärven toimintaa ohjaavat vastuullisuuden, avoimuuden, asukaslähtöisyyden ja innovatiivisuuden arvot. Näihin tavoitteisiin kunnan ilmasto-ohjelma pyrkii omalta osaltaan vastaamaan.

Siilinjärven ilmasto-ohjelmassa on viisi painopistealuetta: 1. Ympäristöystävällinen liikkuminen, 2. Kestävä energian tuotanto ja kulutus, 3. Kiertotalous ja materiaalitehokkuus, 3. Elinvoimainen maatalous sekä 5. Metsät hiilinieluina ja hyvinvoinnin lähteinä.

Ohjelmassa on asetettu  painopistealueitain kunnan ilmastotyön tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään. Ohjelman tavoitteena on, että ilmastotyö juurtuu osaksi kunnan perustoimintaa ja Siilinjärven kunta on vahvasti mukana kuntien ilmastotyössä, sekä vaikuttamassa ja tukemassa Pohjois-Savon maakunnallista ilmastotyötä. Ohjelmassa tavoitellaan kasvihuonekaaupäästöjen vähennystä vuoteen 2035 noin 60 % vuoden 2005 tasosta. Ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain ja ohjelmaa tarkastellaan laajemmin ja päivitetään valtuustokausittain.

Ilmasto-ohjelma ja siihen liittyvä laajempi taustaraportti on valmisteltu KESTO-hankkeen koordinoimana yhdessä Siilinjärven kunnan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Työtä on ollut ohjaamassa kunnan eri toimialojen viranhaltijoista koostuva projektiryhmä.

Linkit:

Siilinjärven ilmasto-ohjelma

Siilinjärven ilmasto-ohjelman taustaraportti