Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kuopion ja Siilinjärven vesihuollon yhdistämisesitys päätettäväksi

3.4.2019

Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta ovat valmistelleet vesihuoltojen yhtiöittämistä. Pöyry Finland Oy:n konsulttityönä tehty selvitys valmistui maaliskuussa 2017 ja se on päivitetty vuoden 2018 tilinpäätöstiedoilla.  Selvitystyö sisälsi nykyisten vesihuoltolaitosten teknisten nykyarvojen määritykset, saneeraustarvearvion ja tulevat investoinnit sekä yhtiöittämisen toteutuksen.
Selvitystyön mukaan lähtökohdat yhteisen yhtiön perustamiseksi ovat hyvät. Kahden vesihuoltolaitoksen yhdistäminen toisi myös alueen vesihuoltoon lisää varmuutta.

– Kuopion Vesi Liikelaitoksen, samoin kuin Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen taloudellinen tila on hyvä. Kuopio ja Siilinjärvi kykenevät molemmat rahoittamaan toimintansa tulorahoituksella, joten lähtökohdat yhtiön perustamiseksi ovat hyvät. Myös vesihuoltopalveluiden tarjoaminen vesiosuuskunnille jatkuisi ennallaan, toteaa Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja Kirsi Laamanen.

– Molempien verkostojen saneeraustarve on vähäinen ja vesihuoltoverkostot ovat hyvässä kunnossa. Yhdistyminen parantaisi toimintavarmuutta, jatkaa Siilinjärven kunnan tekninen johtaja Ari Kainulainen.

– Yleinen suuntaus vesihuoltoalalla vaikuttaa olevan, että vesihuoltoa yhdistetään isommiksi kokonaisuuksiksi. Karttulan vesiosuuskunta toimii Kuopion Vesi Liikelaitoksen kanssa yhteistyössä Kuopion alueella ja nyt toimintamme on laajentumassa Siilinjärven kunnan alueelle, jossa Siilinjärven kunnan vesilaitos on yhteistyökumppani. Näemme vesilaitosten yhdistymisen selkeyttävän alueellista vesihuoltokenttää, toteaa toimitusjohtaja Tuomo Laitinen Karttulan vesiosuuskunnasta.

Yhtiöittäminen on tarkoitus toteuttaa liiketoimintakaupalla. Yhtiön omistusoikeudet jakautuisivat siten, että Kuopion kaupunki omistaisi 84 prosenttia yhtiön osakkeista ja Siilinjärven kunta 16 prosenttia. Yhtiö olisi Kuopion kaupungin tytäryhtiö ja kuuluisi Kuopion kaupunkikonserniin. Henkilöstö siirtyisi yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä.

Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen mukaan vesihuoltojen yhdistäminen vahvistaa Kuopio–Siilinjärvi-alueen kasvupohjaa. Se kertoo myös kuntien yhteistyöhalusta ja -kyvystä.
Myös Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen korostaa kuntien välistä yhteistyötä.
– Yhteinen toimija tuo laatua ja osaamisista suuremmassa organisaatiossa unohtamatta kuntien välisen yhteistyön merkitystä, joka oli selvityksen yksi lähtökohta. Voisimmeko tehdä enemmän molempia hyödyntävää aitoa yhteistyötä, Lötjönen pohtii.

Kauppahinnan, apportin ja lainojen lopulliset arvot määräytyvät tilintarkastuksen jälkeen 31.12.2019 ja ne perustuvat siirtyvien omaisuus- ja velkaerien kirjanpitoarvoon. Vuoden 2018 tilinpäätöslukujen perusteella, liiketoimintakaupasta on arvioitu syntyvän Kuopion kaupungille kirjanpidollista voittoa noin 93 miljoonaa euroa ja Siilinjärven kunnalle noin 13 miljoonaa euroa.
Kuopion Vesi Oy on toiminta alkaisi suunnitelmien mukaan 1.1.2020. Uudella, perustettavalla yhtiöllä olisi noin 119 400 asiakasta, ja se olisi yksi Suomen merkittävimmistä vesihuoltoalan toimijoista.

Kuopion kaupunginhallitus ja Siilinjärven kunnanhallitus käsittelevät vesihuoltojen yhtiöittämistä kokouksissaan 8.4. Lopullisen päätöksen tekevät molempien valtuustot toukokuussa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, Kuopion Vesi Liikelaitos, puh. 044 718 5351
Tekninen johtaja Ari Kainulainen, Siilinjärven kunta, puh. 044 740 1501