Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kuopion Vesi Oy:n omistusosuuksien oikaiseminen

19.4.2021

Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta perustivat vuoden 2020 alussa yhteisen vesihuoltoyhtiön, Kuopion Vesi Oy:n. Yhtiöittäminen toteutettiin liiketoimintakaupalla, joka perustui konsultin tekemään yhtiöittämisselvitykseen.

Vuoden 2020 aikana ilmeni, että tehdyssä liiketoimintakaupassa on tapahtunut virhe. Virhe aiheutui siitä, että yhtiöittämisselvityksessä ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat on huomioitu kahteen kertaan. Selvityksen tehnyt konsultti on myöntänyt tekemänsä virheen. Konsulttityöhön liittyneen virheen korvausvaadeprosessia hoitaa Kuopion Vesi Oy.

Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan hallitusten puheenjohtajistot ja kaupungin- ja kunnanjohtaja ovat käsitelleet virheen oikaisuasiaa. Kaupungin / kunnanhallituksissa asia käsitellään 3.5.2021 ja valtuustoissa toukokuun aikana. Molempien kuntien hallitukset tekevät esityksen siitä, miten Kuopion Vesi Oy:n yhtiöittämisen pääoma- ja lainoitusasioissa tapahtunut virhe korjataan.

Tehdyn virheen vuoksi on aiheutunut tarve oikaista Kuopion Vesi Oy:n omistussuhteet siten, että Kuopio omistaa 86 % ja Siilinjärvi 14 %. Tällä hetkellä Kuopion kaupungin omistusosuus on 84 % ja Siilinjärven kunnan 16 %. Muutostarve nykyiseen on siis 2,0 %-yksikköä lisäten Kuopion kaupungin omistusosuutta. Tämä esitetään toteutettavaksi järjestämällä yhtiössä suunnattu, maksuton osakeanti vain Kuopion kaupungille osakeyhtiölaissa määritetyllä tavalla.

Vastaavasti esitetään Kuopion ja Siilinjärven Kuopion Vesi Oy:lle myöntämien lainojen korkojen muuttamista niin, että Kuopion ja Siilinjärven saamat korkotulot vastaavat niiden yhtiöön siirtämän omaisuuden arvoa. Tämä tarkoittaa, että Siilinjärven kunnan yhtiölle myöntämien lainojen korot alenevat nykyisestä seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 130.000 euroa/vuosi.

Molempien kuntien tilintarkastajat ovat hyväksyneet esitetyn ratkaisuesityksen.

Kuopion Vesi Oy:n toiminta on alkanut omistajien odotusten mukaisesti. Näillä esitetyillä toimenpiteillä varmistetaan yhtiön hyvin alkaneen toiminnan jatkuminen ja edelleen kehittäminen. Toimenpiteillä ei ole vaikutusta yhtiön liiketoiminnan kehitykseen tai sen rahoitukseen, eivätkä ne aiheuta korotuspaineita vesihuoltomaksuihin.

Lisätietoja antavat:
Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä, p. 040 502 8192
Siilinjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkko Nykänen, p. 044 365 4416
Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, p. 044 718 2790
Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, p. 044 740 1101
Kuopion Vesi Oy:n toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p. 044 718 5351