Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kysymyksiä ja vastauksia kiertoliittymään suunnitteilla olevasta taideteoksesta

16.1.2023

1. Miksi kunta hankkii taidetta? 

Kunta noudattaa lakia kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019), jonka mukaan kunnan tulee edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä (§3). Julkisen taiteen hankkiminen on yksi keino edistää taiteen saatavuutta, jolloin taidetta tarjotaan kuntalaisille koettavaksi ja nähtäväksi arkiympäristöihin. Esimerkiksi monissa julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa ja sairaaloissa, on esillä taidetta. Myös ulkotiloihin sijoittuvat teokset ovat julkista taidetta. Kiertoliittymään hankittava taideteos on osa kunnan palvelutarjontaa, jolla pyritään kehittämään kuntalaisten elinympäristöä.  

Taiteen saatavuuden edistämiseksi on olemassa prosenttiperiaate, jonka mukaan vähintään yksi prosentti julkisten tilojen rakennuskustannuksista käytetään taiteeseen. Tuoreimman selvityksen mukaan 79 kuntaa eli 28 % Suomen kunnista on tehnyt päätöksen rakentamishankkeisiin liittyvän prosenttiperiaatteen noudattamisesta. Noin kolme neljästä päätöksen tehneistä kunnista on kaupunkimaisia. (Lähde: TEAviisari 2021, THL.)  

Meillä Siilinjärvellä ei ole päätöstä %-periaatteen käytöstä, vaan hankintoja on tehty kulloinkin käyttöön varatun budjetin mukaan. Viimeisin iso taidehankinta Siilinjärvellä tehtiin vuonna 2001, jolloin vt5-varrelle hankittiin monelle tuttu Ilmestys-veistos. Kuvanveistäjä Pekka Jylhä suunnitteli ja toteutti teoksen osana Maisemagalleria-hanketta. Teoksen hankintahinta kunnalle oli 55 000 mk. Pienempiä hankintoja on tehty tuon jälkeen esim. vuonna 2008 Päiväkoti Pikku-Siiliin ja Vuorelan terveysasemalle seinämaalaukset (1000 e) ja vuonna 2014 Ahti Sonnisen muistolaatta vanhan kansakoulun ns. bunkkerin seinään (380 e). 

2. Miksi valintatyöryhmä ei valinnut teosta, joka sai eniten kannatusta kuntalaisille tehdyssä mielipidekyselyssä? 

Valintatyöryhmä on pahoillaan, että arviointikriteereitä ei oltu tuotu riittävän selvästi esille. Teoksen valintakriteereitä olivat mm. taiteellinen laatu ja uutuusarvo, paikkasidonnaisuus ja toteutuskelpoisuus. Valintaan vaikuttivat myös tekniset reunaehdot kuten huoltokustannusten kohtuullisuus, ilkivallan suhteen vähäriskisyys, yleinen turvallisuus ja liikenteen vaatimusten huomiointi. 

On huomioitava, että tehty kysely oli mielipidekysely, ei lakisääteinen vaali. Mielipidekyselyn tulokset eivät velvoita samalla tavalla kuin virallinen vaali, jossa valitaan eniten kannatusta saanut tai määräenemmistön saavuttanut ehdotus. Kyselyjen johdantoteksteissä kerrottiin kyselyn suuntaa-antava luonne ja se, että tulos ei sido valintaraatia, vaan valintaan vaikuttavat muutkin kriteerit.  

Raati keskusteli pitkään kyselyn tuloksesta, mutta päätyi valitsemaan Ihana-teoksen, koska se täyttää parhaiten kaikki tähän kohteeseen asetetut valintakriteerit.  

3. Mikä taideteoksessa maksaa

Kunta on varannut investointibudjettiin teosta varten yhteensä 50 000 €. Se sisältää 20 % taiteilijapalkkiota, eli 10 000 €. Kyseessä on kahden taiteilijan työryhmä, joten henkilökohtainen taiteilijapalkkio on 5000 €. Tämä on korvaus taiteilijoiden työpanoksesta teoksen valmistusprosessin aikana, joka kestää arviolta vuoden. 40 000 € sisältää teoksen materiaali-, kuljetus-, pystytys-, valaisukustannuksia ja muita ostopalveluja alihankkijoilta, kuten konepajatyötä.  

Vuoden 2023 kunnan investointibudjetti on noin 9,7 milj. €. Taideteoksen kustannukset ovat n. 0,5 % tästä.  

Taideteoksen kustannuksiin haetaan TaiKen avustusta alkuvuodesta -23, joka on maksimissaan 50 % kustannuksista. Avustushakua ei ole nostettu esille, koska sen saaminen ei ole varmaa. 

4. Millaiset värit teokseen tulee? 

Ihana-teoksen kirkkaat värit ovat herättäneet paljon keskustelua. Taiteilijat ovat halunneet kuvata siilinjärveläistä iloa ja optimismia, joiden ilmentäjinä kirkkaat värit ovat luonteva valinta. Luonnoksessa nähdyt yksityiskohdat eivät välttämättä toteudu valmiissa teoksessa sellaisenaan, vaan ne tarkentuvat jatkotyöstön yhteydessä. Värien kohdalla lopulliseen valintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten värien saatavuus sekä värien visuaalinen ja tunnelmallinen soveltuminen teoksen sijaintipaikkaan. Taiteilijat ovat ilmoittaneet, että he ovat valmiita ideoimaan ja suunnittelemaan vaihtoehtoja teoksen lopulliseen värimaailmaan.  

Kiitämme kuntalaisia aktiivisesta osallistumisesta ja otamme saadusta palautteesta opiksi. Taideteoksen hankintaprosessi jatkuu ja kerromme sen etenemisvaiheista aktiivisesti. Teoksen toteutuksen aikana myös taiteilijat tulevat tutuiksi kuntalaisille.